Strategi for fælles kystbeskyttelse af Strøby Egede og Strøby Ladeplads

Stevns Kommune har udarbejdet en strategi for fælles kystbeskyttelse af Strøby Egede og Strøby Ladeplads. Processen har været omfattende og haft input fra borgere, rådgivere og eksperter.

Bidragsfordeling

Strategien indeholder ikke længere et oplæg til bidragsfordeling, men et forslag til den videre proces med at få fastlagt en bidragsmodel.

Læs notat om bidragsfordeling (pdf)

Video: Introduktion til strategi for fælles kystbeskyttelse

Teknik & miljø