Søg om at oprette privat institution

Du kan søge om godkendelse til at oprette privat skole eller dagtilbud fra Stevns Kommune. Hvis du bliver godkendt er du berettiget til tilskud.

Du skal søge Kommunen om godkendelse til at oprette en privat institution, før du kan blive godkendt som privat leverandør. 

Ansøgningen skal bl.a. indeholde

  • Depositum på 30.000 kroner.
  • Driftsgaranti, svarende til en måneds drift af institutionen.
  • Information om vedtægter, formål, bestyrelse, åbningstider og antal børn
  • Information om de fysiske rammer, der skal overholde kravene til plads per barn.

Derudover skal institutionen leve op til kommunens pædagogiske krav.

Læs godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud (pdf)

Læs vejledning til ansøgning (pdf)

Bilag til ansøgningsskema (pdf)

 

 

Tilskud til private leverandører af dagtilbud

Tilskud 2021 2020
Kommunens tilskud til privatinstitution 9.039 kr. 8.863 kr.
Administrationsbidrag - 2,1% af bruttodriftsudgifterne incl. støttepædagog 317 kr. 311 kr.
Bygningstilskud - 4,1% af bruttodriftsudgifterne incl. støttepædagog 520 kr. 509 kr.
     
Tilskud pr. 1. August 2021 2021  
Kommunens tilskud til privatinstitution 9.272 kr.  
Administrationsbidrag - 2,1% af bruttodriftsudgifterne incl. støttepædagog 325 kr.  
Bygningstilskud - 4,1% af bruttodriftsudgifterne incl. støttepædagog 533 kr.  
     
Tilskud 2021 2020
Kommunens tilskud til privatinstitution 4.517 kr. 4.449 kr.
Administrationsbidrag - 2,1% af bruttodriftsudgifterne incl. støttepædagog 189 kr. 186 kr.
Bygningstilskud - 4,1% af bruttodriftsudgifterne incl. støttepædagog 242 kr. 238 kr.
     
Tilskud pr. 1. August 2021 2021  
Kommunens tilskud til privatinstitution 4.702 kr.  
Administrationsbidrag - 2,1% af bruttodriftsudgifterne incl. støttepædagog 196 kr.  
Bygningstilskud - 4,1% af bruttodriftsudgifterne incl. støttepædagog 512 kr.  
     

Tilskud pr. måned med moms er tilskuddet til privatinstitutionen, og tilskuddet uden moms er kommunens udgift.

Ved deltidsplads regulerer vi tilskuddet som en deltidsplads i forhold til andel af fuldtidsplads (deltid/fuldtid gange tilskud).

Ved begrænset åbningstid regulerer vi tilskuddet som begrænset åbningstid i forhold til 52 timer pr. uge. (begrænset åbningstid/52 timer pr. uge gange tilskud).