Turismeerhverv i Stevns Kommune

Hvis du overvejer at etablere en virksomhed på Stevns målrettet turister, kan du få råd og vejledning fra Stevns Kommune og Stevns Erhverv.

Hvornår er jeg turismeaktør?

Du er turismeaktør, når du har en del af din indkomst via turisme - f.eks. hvis du arrangerer ture, tilbyder overnatning eller noget at spise osv. 

Information, råd og vejledning

Kontakt os, hvis du ønsker information eller dialog med Stevns Kommune omkring rammer, planer og kulturturisme.

Turismeerhverv og forretningsudvikling

Stevns Kommune har et samarbejde med Stevns Erhverv, som sikrer, at turismeerhvervet i kommunen kan få gratis rådgivning.

Læs mere på Stevns Erhvervs hjemmeside

Materiale til turismeaktører

Du har mulighed for at anvende materiale målrettet turismeaktører såsom foldere og brochurer efter aftale med Stevns Kommune.

Kontakt Kultur & Turisme for at få adgang til materialerne

Netværk og samarbejder

Stevns Kommune er en del af turismenetværket Visit Sydsjælland-Møn, som også kalder sig for SydkystDanmark.

Lokalt samarbejder Stevns Kommune med Stevns Turistforening.
 

Turismestrategi, indsatsområder og pejlemærker

Stevns Kommune har vedtaget en turismestrategi, hvor vi beskriver indsatsområder og pejlemærker indenfor turisme.

Med strategien ønsker Stevns Kommune at styrke både det samlede turismeprodukt og de rammebetingelser, som erhvervet agerer indenfor. Det skal ske gennem seks bærende
indsatser:

  • Infrastruktur & mobilitet 
  • Flere steder at sove 
  • Flere & bedre oplevelser 
  • Adgang til risikovillig kapital 
  • Samarbejde & partnerskab 
  • Tiltrækning af flere turister 

For hver indsats er der opstillet en bruttoliste af mål , som ønskes realiseret.

På tværs af alle indsatser har vi defineret tre pejlemærker for god udvikling i turismen i Stevns Kommune. Pejlemærkerne skal ses som gennemgående værdier, der skal gennemsyre de måder, vi løfter turismen på. Pejlemærkerne er:

  • Vi har gæsten i centrum
  • Vi sikrer social, økonomisk & miljømæssig bæredygtighed
  • Vi gør hinanden bedre

Læs turismestrategi for Stevns kommune