Søg tilskud til din forening

Hvis du er fra en godkendt folkeoplysende forening, kan du søge om tilskud til den daglige drift af din forening.

Folkeoplysningsudvalget fordeler tilskud til foreningerne i Stevns Kommune. Udvalget tildeler efter  retningslinjerne i ordningen for aktivitetstilskud.

Læs retningslinjerne i ordningen for aktivitetstilskud

Hvis du vil søge aktivitetstilskud, skal din forening:

 • være godkendt af Stevns Kommune
 • leve op til Folkeoplysningslovens formålsparagraf
 • have aktiviteter for børn og unge på 25 år og derunder
 • opfylde kommunens øvrige krav
 • have korrekte vedtægter
 • aflægge regnskab hvert år.

Fortegnelse over foreninger, der i 2020 modtog tilskud eller fik anvist lokaler efter Folkeoplysningsloven (pdf)

Foreninger og aftenskolers tilskudsregnskaber 2020

Sådan får du tilskud til din forening

For at blive godkendt, skal du søge om at blive en folkeoplysende forening.

Søg om at blive en folkeoplysende forening

Hvis du vil søge aktivitetstilskud, skal din forening:

 • være godkendt af Stevns Kommune
 • leve op til Folkeoplysningslovens formålsparagraf
 • have aktiviteter for børn og unge på 25 år og derunder
 • opfylde kommunens øvrige krav
 • have korrekte vedtægter
 • aflægge regnskab hvert år.

Det er Folkeoplysningsudvalget, der fordeler det tilskud, som er til rådighed. Udvalget tildeler efter Retningslinjer for aktivitetstilskud.

 • Vi giver tilskud til foreninger, som er blevet godkendt efter reglerne i Folkeoplysningsloven.
 • Vi giver tilskud til godkendte foreninger med aktiviteter for børn og unge på 25 år og derunder.

Hvis din forening er godkendt, har I mulighed for at få:

 • tilskud til foreningens aktiviteter
 • adgang til offentlige lokaler
 • tilskud til egne eller lejede lokaler.

Hvis din forening modtager tilskud skal vi have et regnskab hvert år for perioden 1. januar-31. december.

Du skal sende jeres regnskab til Kultur & Fritid inden 31. marts det efterfølgende år. 

Regnskabet skal bl.a. indeholde oplysninger om:

 • foreningens medlemstal - opdelt i kategorier, som danner grundlag for beregning af aktivitetstilskud.
 • oplysninger om foreningens samlede kontingentindbetaling
 • oplysninger om de tilskud, foreningen har modtaget
 • udspecificering af foreningens udgifter i henhold til lokaletilskudsordningen (se mere under punktet "hvordan søger jeg tilskud til lokaler")
 • underskrifter af samtlige bestyrelsesmedlemmer
 • underskifter af foreningens valgte revisorer (bilagskontrollanter).

Vi vil forlange, at din forening betaler pengene tilbage, hvis det fremgår af din forenings regnskab, at det tilskud som vi har bevilget ikke er brugt i overensstemmelse med loven samt de retningslinjer, kommunalbestyrelsen har fastsat.

Du skal være opmærksomme på følgende tidsfrister: 

 • 31. januar skal du søge aktivitetstilskud
 • 31. marts skal du indsende regnskab