Økonomiudvalget

Borgmesteren er altid formand for det obligatoriske Økonomiudvalg (ØU). Herudover består udvalget af 6 medlemmer.

Henning Urban Dam Nielsen (A)

Borgmester
Holtug

Mobil: 20 36 43 60
borgmester@stevns.dk

Dialog med borgmesteren

Øvrige tillidsposter:

 • Økonomiudvalget, Formand
 • Beredskabskommission
 • Femern Bælt Forum
 • KKR Sjælland (kommunekontaktrådet)
 • KL’s delegeretmøde
 • KL’s repræsentantskab
 • Kredsrådet vedrørende politiets virksomhed
 • Rødvig Fiskerihavn
 • Stevns Erhverv
 • Valgbestyrelse for folketingsvalg
 • Valgbestyrelse for kommunale valg
 • Visitsydsjælland-Møn, bestyrelse
 • Østsjællands Museum, bestyrelse

Hent billeder i høj opløsning

Anette Mortensen (V)

1. viceborgmester
Strøby Egede

Mobil: 22 94 04 33
anetmort@stevns.dk

Øvrige tillidsposter:

 • Udvalget for Job, Social og Fritid, Formand
 • Økonomiudvalget, Næstformand
 • Beredskabskommissionen
 • Ernst R. og Karen Marie Andersens legat
 • HMN Naturgas I/S
 • KL’ delegeretmøde
 • Køge Gymnasiums bestyrelse
 • Valgbestyrelse for folketingsvalg
 • Valgbestyrelse for kommunale valg

Hent billeder i høj opløsning

Tim Christensen (A)

Strøby Egede

Mobil 24 26 88 32
timchris@stevns.dk

Øvrige tillidsposter:

 • Økonomiudvalget
 • Udvalget for Sundhed og Ældre, Formand
 • Andel A.m.b.A. repræsentantskab
 • Foreningen Bøgeskov Havns bestyrelse
 • Valgbestyrelse for kommunale valg

Hent billede i høj opløsning

Karsten Skov (V)

Strøby Egede

Mobil: 24 26 53 94
karstens@stevns.dk

Øvrige tillidsposter:

 • Økonomiudvalget
 • Udvalget for Børn, Unge og Læring, formand
 • Café Stevnen
 • Skatteankenævnet, Sydsjælland for Midt- og Østsjælland

Hent billede i høj opløsning

Julie Hoff Sørensen (F)

Valløby

Mobil: 24 24 96 42
juliesor@stevns.dk

Øvrige tillidsposter:

 • Økonomiudvalget
 • Udvalget for Børn, Unge og Læring
 • Valgbestyrelse for folketingsvalg
 • Valgbestyrelse for kommunale valg
 • Beredskabskommission
 • Østsjællands Museum, bestyrelse
 • Handicaprådet

Hent billede i høj opløsning

Bjarne Nielsen (I)

Rødvig

Mobil: 20 70 90 90
bjarniel@stevns.dk

Øvrige tillidsposter:

 • Økonomiudvalget
 • Børne- & Ungeudvalget, formand
 • Advisory Board - VisitSydsjælland-Møn
 • Kulturregion Storstrøm, den politiske styregruppe
 • Movia repræsentantskab
 • Stevns Erhverv
 • Valgbestyrelse for kommunale valg

Hent billeder i høj opløsning

Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

2. viceborgmester
Store Heddinge

Mobil: 28 25 46 37
mikkelra@stevns.dk

Øvrige tillidsposter:

 • Økonomiudvalget
 • Ernst R. og Karen Marie Andersens legat

Hent billede i høj opløsning

Mogens Haugaard Nielsen (M)

Lund

Mobil: 23 37 55 87
moghau@stevns.dk

Øvrige tillidsposter:

 • Økonomiudvalget
 • Beredskabskommission
 • Børn- og Ungeudvalget
 • Lund Havns bestyrelse
 • Stevns kommunes kommunalt ejede almene ældre- og plejeboliger
 • Valgbestyrelse for folketingsvalg
 • Valgbestyrelse for kommunale valg

Hent billede i høj opløsning

Emil Larsen (C)

Hårlev

Mobil: 20 56 51 24
emillars@stevns.dk

Øvrige tillidsposter:

 • Økonomiudvalget
 • Udvalget for Job, Social og Fritid, Næstformand
 • Udvalget for Børn, Unge og Læring (BUL)

Hent billede i høj opløsning