Natur og miljø

Natur & Miljø

Mange af de danske naturtyper er beskyttede efter naturbeskyttelsesloven.

Hvis du ejer et naturareal i Stevns Kommune og ønsker at lave ændringer, skal du være opmærksom på, at nogle former for naturområder er underlagt naturbeskyttelsesloven. Hvis du ønsker at foretage ændringer på dine naturområder, skal du have en særlig godkendelse eller dispensation, før du må starte arbejdet.