Hjemmehjælp

Du kan få hjemmehjælp, hvis du har brug for hjælp til personlig pleje og praktisk bistand, i en kortere eller længere periode.

Værd at vide om hjemmehjælp

Du kan selv henvende dig til Visitationen for at aftale et besøg. Din familie, læge, hospital m.fl. er velkomne til at hjælpe dig.

En visitator vil derefter kontakte dig.

Du kan kontakte visitationen mandag-torsdag fra kl. 8.00-10.00 på tlf. 56 57 52 32.

Personlig pleje og omsorg omfatter en lang række ydelser. F.eks.:

 • Morgen- og aftentoilette
 • Bad og hårvask
 • Toiletbesøg
 • Hudpleje og barbering
 • Af- og påklædning
 • Hjælp til at spise og drikke
 • Hjælp til medicinindtagelse og
 • Anden hjælp efter behov.

Det er vores Visitation, som træffer afgørelsen om, hvilken hjælp du kan få og hvor ofte.

Praktisk bistand er støtte og hjælp til almindelig rengøring, som du eller andre i din husstand ikke længere har mulighed for at varetage grundet tab af funktioner. Der kan kun gives praktisk bistand til de rum, du opholder dig i - dog maks. 65 m2. Det vil sige stue, køkken, soveværelse, entré og badeværelse.

Hvis du ikke længere er i stand til at klare dine indkøb, skal du kontakte visitationen for vejledning.

Som udgangspunkt kan du få hjælp og støtte til rengøringsopgaver hver 2. uge. Du kan kun få hjælp i dagtimerne på hverdage.

Du kan få hjælp til tøjvask hver 2. uge af De Forenede Dampvaskerier A/S. Ordningen omfatter afhentning af tøjet, vask, tørring, sammenlægning og pakning af rent tøj samt returnering af tøjet til din adresse. Du skal selv betale et beløb hver måned for at være med i denne ordning. Beløbet fremgår af vores side om takster.

Tildeling af støtte og hjælp til rengøring m.v. sker på baggrund af en samlet vurdering af din husstands samlede ressourcer.

Du kan ikke få hjælp til:

 • Hovedrengøring
 • Vinduespudsning
 • Pudsning af sølvtøj
 • Rengøring i forbindelse med flytning
 • Rengøring efter håndværkere
 • At få båret brænde ind
 • Oprydning efter gæster
 • Pasning af husdyr.
 • Strygning og rulning af sengetøj, duge, undertøj og lign.

Hjælpen er gratis, dog er der er en egenbetaling for tøjvask.

 

Tøjvask - pris pr. måned 2024 2023
Enlig - 8 kg. 229 kr. 222 kr.
Ægtepar - 12 kg. 344 kr.  

 

Når hjælperne arbejder i dit hjem, vil arbejdet være omfattet af Arbejdsmiljølovens regler for indretning af en arbejdsplads. Det betyder, at vi stiller krav om, at hjemmets installationer og øvrige indretning skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Vi forventer, at du har materialer til rengøring; f.eks.:

 • Gulvmoppe med spand
 • Kost
 • Støvsuger
 • Vaskemaskine
 • Forskellige klude
 • Wc-børste, skraber osv. er i ordentlig stand.
 • Rengøringsmidler skal være milde og godkendte.
 • Der skal være udvendigt lys, og sne skal være ryddet væk til døren.

Det er noget vi undersøger, i forbindelse med at vi starter hjælpen hos dig.

Du kan vælge én af disse muligheder:

 • Stevns Kommunes hjemmepleje
 • Private firmaer, som vi har indgået kontrakt med
 • Du har også mulighed for selv at udpege en person til at udføre de tildelte praktiske opgaver i hjemmet. Personen skal være fyldt 18 år.
 • Kommunen skal godkende og ansætte personen efter de regler, der i øvrigt gælder for kommunens medarbejdere.

Alle medarbejdere fra vores hjemmepleje eller et af de private firmaer, bærer synligt Id-kort med billedlegitimation.

Alle medarbejdere har tavshedspligt om dine private forhold.

Du er velkommen til at kontakte Visitationen, hvis du har spørgsmål, vi ikke har besvaret her.

Visitatorerne kan også orientere dig om:

 • Dagcenter
 • Aktivitetstilbud
 • Aflastningsmuligheder
 • Genoptræning
 • Hjemmesygepleje
 • Ældre- og plejeboliger
 • Rehabiliteringsophold

Du kan kontakte Visitationen:

Du kan klage over afgørelsen til:

Social- og Sundhedsudvalget
Rådhuspladsen 4
4660 Store Heddinge