Huslejenævnet

Huslejenævnet afgør uenigheder mellem boliglejere og deres udlejer i private udlejningsboliger.

Nævnet kan blandt andet træffe afgørelser i følgende tvister mellem lejere og udlejere:

 • Huslejens størrelse
 • Lejeforhøjelser
 • Depositum
 • Forudbetalt leje
 • Udlejers/lejers pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse
 • Tilbagebetaling af depositum i forbindelse med fraflytning
 • Forbedringsarbejder
 • Lejers betaling for varme, vand og antennebidrag
 • Varme-, vand- og antenneregnskaber
 • Regnskaber for konti til indvendig og udvendig vedligeholdelse
 • Husordenssager

Huslejenævnet rådgiver og vejleder ikke lejere i, hvordan de kan føre sag mod deres udlejere.

Huslejenævnet optræder ikke på den ene parts side, men har en funktion, som kan sammenlignes med domstolenes måde at fungere på.

Værd at vide om Huslejenævnet

Huslejenævnet består af en formand og to medlemmer.

Formanden udpeges af statsforvaltningen efter indstilling fra Kommunalbestyrelsen og skal have bestået juridisk kandidateksamen.

De to øvrige medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen.

Der tilføjes et socialt sagkyndigt medlem ved behandling af husordensager.

For perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025 består Huslejenævnet af:

 • Helle Frejlev, formand
 • Marlene M. Drost, udlejerrepræsentant
 • Jan Grabas, lejerrepræsentant

Huslejenævnets sekretariat er:

Sekretariatet
Stevns Kommune
Rådhuspladsen 4
4660 Store Heddinge

Hvis du ønsker en sag behandlet af Huslejenævnet, skal du indbringe sagen skriftligt med præcisering af, hvad du ønsker nævnet skal tage stilling til. Du skal vedlægge dokumentation for de forhold, som du ønsker at få behandlet. Du skal altid vedlægge en kopi af lejekontrakten. Omfatter din klage flere lejere skal samtlige lejere underskrive klagen.

Du skal være opmærksom på, at behandling af en klage i Huslejenævnet tidligst starter når gebyr er indbetalt.

Behandlingstiden kan variere meget men i henhold til § 42 i lov om midlertidig regulering af boligforholdene, skal Huslejenævnet træffe afgørelse senest fire uger fra det tidspunkt, hvor nævnet har modtaget svar på dets høringsskrivelser til sagens parter.

Beløbet kan overføres til Stevns Kommunes bankkonto i Danske Bank: 4343 - 4343-019-203. Ved overførsel til kontoen, skal du oplyse adresse på det lejemål, som du ønsker behandlet.

Oplysninger og attester 2024 2023 2022
Adresse oplysninger 95 kr. 91 kr. 88 kr.
Antal personer på samme adresse 95 kr. 91 kr. 88 kr.
Bopælsattest 95 kr. 91 kr. 88 kr.
Sundhedskort 225 kr. 220 kr. 215 kr.
Lægeskift 225 kr. 220 kr. 220 kr.
Legitimationskort 150 kr. 100 kr. 100 kr.
Gebyr for sager til Beboerklagenævn 167 kr. 161 kr. 149 kr.
Gebyr for udsendelse af rykker 250 kr. 250 kr. 250 kr.
Gebyr for underretning 450 kr. 450 kr. 450 kr.
Gebyr for krav uden udpantningsret 100 kr. 100 kr. 0 kr.
Retsafgift (minimumssats) 300 kr. 300 kr. 0 kr.
Gebyr for sager til Huslejenævn 357 kr. 345 kr. 319 kr.