Vederlag til politikere

Ifølge Styrelsesloven skal kommunalbestyrelsen offentliggøre den betaling, politikerne modtager for at varetage andre opgaver end det at sidde i kommunalbestyrelsen eller underudvalg.

Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre vederlagene inden udgangen af første kvartal hvert år.

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse

Offentliggørelse af vederlag modtaget i 2022

Offentliggørelse af vederlag modtaget i 2022 for andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg og underudvalg, jf. lov om kommunernes styrelse § 16e

Kommunalbestyrelsesmedlem Hverv Beløb modtaget i 2022
Tim Christensen Andels bestyrelse 5.000 kr.
Karsten Skov Skatteankenævnet Sydsjælland 5.679 kr.
Anette Mortensen Erhvervshus Sjælland 6.250 kr.
Anette Mortensen Realdania 6.250 kr.
Anette Mortensen Køge Gymnasium 2.957 kr.
Mikkel Lundemann Rasmussen KLAR Forsyning 37.900 kr.
Line Krogh Lay KL Internationalt Udvalg 36.000 kr.
Line Krogh Lay KLAR Forsyning 60.000 kr.