Vederlag til politikere

Ifølge Styrelsesloven skal kommunalbestyrelsen offentliggøre den betaling, politikerne modtager for at varetage andre opgaver end det at sidde i kommunalbestyrelsen eller underudvalg.

Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre vederlagene inden udgangen af første kvartal hvert år.

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse

Offentliggørelse af vederlag modtaget i 2023

Offentliggørelse af vederlag modtaget i 2023 for andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg og underudvalg, jf. lov om kommunernes styrelse § 16e

Kommunalbestyrelsesmedlem Hverv Beløb modtaget i 2023
Tim Christensen Andel 5.000 kr.
Karsten Skov Skatteankenævnet Sydsjælland 22.956 kr.
Anette Mortensen Andel 6.000 kr.
Mikkel Lundemann Rasmussen KLAR Forsyning 33.880 kr.
Line Krogh Lay KL Internationalt Udvalg 39.513 kr.
Line Krogh Lay KLAR Forsyning 64.775 kr.