Udvalget for bæredygtige boliger

Udvalgets primære opgave er at understøtte, at så mange private boliger som muligt, tilsluttes den grønne omstilling i Stevns så hurtigt som muligt.

Udvalget for bæredygtige boliger arbejder med følgende tiltag:

 • Formidle data om Stevns forhold herunder beregninger på omstilling til bæredygtige energi- og varmeløsninger
 • Formidle, beskrive og eksemplificere løsningsmodeller, der gør det let og enkelt for den enkelte boligejer at omstille sin bolig eller, i samarbejde med flere boligejere, at etablere fælles bæredygtige energi- og varmeløsninger
 • Udpege mulige finansieringsløsninger der skal være med til at understøtte løsningerne for den enkelte boligejer
 • Understøtte og synliggøre det lokale erhvervslivs arbejde med den grønne opstilling
 • Bidrage med inspiration til andre initiativer, der kan understørre en bæredygtige omstilling i de private hjem som fx madlavning, genbrug og reparation af fx ødelagt elektronik

Hvad nu?

Udvalgets kommissorium (pdf) er godkendt og repræsentanter fra kommunalbestyrelsen er valgt.

Kom med i udvalget

Fem borgere får plads i udvalget inden udgangen af december 2022.

Hvis du vil i betragtning til en plads, så send din ansøgning til Teknik & Miljø

Vi vægter tre kriterier blandt ansøgerne

 • Din personlige eller faglige interesse for området
 • Din viden om fx håndværk, energieffektivitet, bæredygtighed, bygningskonstruktion, energiforsyning
 • Din tilknytning til en grundejerforening, landsbylaug, borgerforening, lokal virksomhed eller lignende

Alle er velkomne til at søge - vi lægger vægt på geografisk dækning af Stevns samt diversitet i alder, køn, beskæftigelse mv.

Udvalgets arbejde de kommende to år

Udvalget nedsættes til marts 2023 og skal herefter løbende arbejde med emnet i to år.

Til januar 2024 leverer udvalget dets midtvejsevaluering og til december 2024 afleverer udvalget de endelige resultater.

Se detaljerne i tidsplanen i udvalgets kommissorium her (pdf)

Line Krogh Lay (B)

Store Heddinge

Mobil: 22 90 03 40 
lineklay@stevns.dk

Øvrige tillidsposter:

 • Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme (AEKT)
 • Opgaveudvalg: Udvalget for bæredygtige boliger, formand
 • Børn- & Ungeudvalget
 • Klar Forsyning A/S 
 • Udvalget for Plan, Miljø og Teknik (PMT)
 • Stevns Musikskole

Hent billede i høj opløsning

Morten Kasper (A)

Valløby

Mobil: 20 56 43 32
mortenka@stevns.dk

Øvrige tillidsposter:

 • Udvalget for Børn, Unge og Læring (BUL)
 • Opgaveudvalg: Udvalget for bæredygtige boliger
 • Ungdomsskolebestyrelsen
 • Handicaprådet

Hent billede i høj opløsning

Julie Hoff Sørensen (F)

Valløby

Mobil: 24 24 96 42
juliesor@stevns.dk

Øvrige tillidsposter:

 • Udvalget for Børn, Unge og Læring (BUL), Næstformand
 • Opgaveudvalg: Udvalget for bæredygtige boliger
 • Beredskabskommission
 • Østsjællands Museum, bestyrelse
 • Handicaprådet

Hent billede i høj opløsning

Udvalget for Stevns Verdensmål

Udvalget for Bæredygtige Boliger bygger videre på de resultater, som det tidligere Udvalget for Stevns Verdensmål leverede.

Udvalget for Stevns Verdensmål findes ikke længere, men er du interesseret i udvalgets arbejde, så læs mere om Udvalget for Stevns Verdensmål her