Ferieplan for skole og SFO

Ferieplan i de stevnske folkeskoler

Værd at vide om ferieplaner i skole og sfo

Ferieplan i de stevnske folkeskoler for 2023/2024.

Skolerne på Stevns holder ferie (alle dage inkl.):

Sommerferie: 24. juni til 13. august 2023
Efterårsferie: 14. oktober til 22. oktober 2023
Juleferie: 21. december 2023 til 3. januar 2024
Vinterferie: 17. februar til 25. februar 2024
Påskeferie: 23. marts til 1. april 2024
Kr. Himmelfart: 9. maj til 12. maj 2024
Pinseferie: 18. maj til 20. maj 2024
Grundlovsdag 5. juni 2024
Sommerferie starter  29. juni 2024

 

Ferieplan i de stevnske folkeskoler for 2024/2025.

Skolerne på Stevns holder ferie (alle dage inkl.):

Første skoledag: 12. august 2024
Efterårsferie: 14. oktober til 18. oktober 2024
Juleferie: 23. december 2024 til 3. januar 2025
Vinterferie: 17. februar til 21. februar 2025
Påskeferie: 14. april til 21. april 2025
Kr. Himmelfartsferie: 29. maj til 30. maj 2025
Grundlovsdag 5. juni 2025
Pinseferie: 9. juni 2025
Sommerferie starter  30. juni 2025

Ferieplan i de stevnske folkeskoler for 2025/2026.

Skolerne på Stevns holder ferie (alle dage inkl.):

Sommerferie Lørdag den 28. juni til søndag den 10. august 2025
Efterårsferie Lørdag den 11. oktober til søndag den 19. oktober 2025
Juleferie Lørdag den 20. december 2025 til søndag den 4. januar 2026
Vinterferie Lørdag den 14. februar til søndag den 22. februar 2026
Påskeferie Lørdag den 28. marts til mandag den 6. april 2026
Kristi Himmelfartsferie Torsdag den 14. maj til søndag den 17. maj 2026
Pinseferie Lørdag den 23. maj til mandag den 25. maj 2026
Grundlovsdag Fredag den 5. juni 2026
Sommerferie starter Lørdag den 27. juni 2026

Fri for en enkelt time

Faglæreren kan give dit barn fri for en enkelt time under særlige omstændigheder kan.

Fri op til to dage

Klasselæreren kan give fri op til to dage, når dit barn medbringer en skriftlig anmodning fra hjemmet senest dagen før.

Fri i mere end to dage

Hvis dit barn skal have fri i mere end to dage, skal du bede om fri hos skolelederen på dit barns skole.

Anmod i god tid

Hvis dit barn skal have fri uden for de normale ferier, så anmod om det i så god tid som muligt.

Ledelsen kan give afslag på forældrenes ansøgning, hvis barnet ikke vurderes at kunne undvære undervisning i perioden. Hvis forældrene alligevel vælge at rejse med barnet, noteres barnets fravær som ulovligt.

Ferie i udskolingen

Ferieafholdelse uden for skoleferierne i udskolingen frarådes.

Dit ansvar

Det er altid forældrenes ansvar at samle op på eventuelle opgaver og lektier, som klassen har gennemgået i fraværsperioden, hvis I holder ferie udenfor skoleferien.

Går dit barn i SFO, skal du være opmærksom på, at SFO´en holder lukket:

  • De tre dage før påske
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
  • 5. juni (Grundlovsdag)
  • Uge 29
  • Uge 42
  • Dagene mellem jul og nytår 

De enkelte skoler, herunder SFO´erne har egen feriepasning den 22. og 23. december samt 2. og 3. januar. 

Hvis du ikke selv har mulighed for at få passet dit barn, tilbyder vi feriepasning på en af skolerne efter nedenstående plan. Gælder dog ikke Grundlovsdag.

Den skole, som står for den aktuelle feriepasning, tilrettelægger feriepasningen.

Ferie/fridag: Pasningssted:
Uge 42 (efterårsferien) - 2023 Strøbyskolen
Dagene mellem jul og nytår - 2023 Store Heddinge Skole
De 3 dage før påske - 2024 Store Heddinge Skole
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag - 2024 Strøbyskolen
Uge 29 (sommerferien) - 2024 Hotherskolen

 

Ferie/fridag: Pasningssted:
Uge 42 (efterårsferien) - 2024 Store Heddinge Skole
Dagene mellem jul og nytår - 2024 Hotherskolen
De 3 dage før påske - 2025 Hotherskolen
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag - 2025 Store Heddinge Skole
Uge 29 (sommerferien) - 2025 Strøbyskolen

 

Ferie/fridag: Pasningssted:
Uge 42 (efterårsferien) - 2025 Hotherskolen
Dagene mellem jul og nytår - 2025 Strøbyskolen
De 3 dage før påske - 2026 Strøbyskolen
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag - 2026 Hotherskolen
Uge 29 (sommerferien) - 2026 Store Heddinge Skole