Vandværker - almen vandforsyning

En almen vandforsyning er en vandforsyning, som forsyner mere end 9 husstande. Vandforsyningen har ofte flere boringer og et vandværk, hvor vandet behandles.

Der er 22 almene vandforsyninger i Stevns Kommune.

Ifølge drikkevandsbekendtgørelsen skal almene vandforsyninger kontrollere vandet og kontrolprogrammet fastsættes i samarbejde med Stevns Kommune.

Kommunen er opdelt i forsyningsområder efter hvilke vandværker, der leverer vand til den enkelte ejendom.

Hvis du ønsker at blive tilsluttet et vandværk, kan du se på kortet herunder, hvilket vandværk, du skal have vand fra.

Værd at vide om vandforsyning

Stevns Kommune er opdelt i fire hovedområder omkring de fire største vandværker: Strøby Egede, Hårlev, Store Heddinge og Rødvig vandværker. Alle vandværker skal have mindst én nød- eller ringforbindelse til et andet vandværk. Alle ejendomme i Stevns Kommune ligger i et forsyningsområde til et alment vandværk, det vil sige at du har krav på vand, hvis du ønsker det.

Vandforsyningsplan 2010-2020 (pdf)

Drikkevandet og råvandet (direkte fra boringen) kontrolleres efter et program, der er fastlagt i samarbejde med Stevns Kommune ud fra drikkevandsbekendtgørelsen. Programmets sammensætning afhænger bl.a. af, hvor meget vand vandværket udpumper til forbrugerne. Jo mere vand, jo flere analyser.

Du kan typisk finde dit vandværks analyseresultater via vandværkets hjemmeside.

Du kan også tjekke vandkvaliteten på GEUS' hjemmeside.

Vandværkerne fastsætter taksterne ud fra vandværkets forventede udgifter og planer om udvidelse og forbedringer. Taksten er sammensat af en fast årlig takst og en takst pr. kubikmeter vand, man modtager. Der er forskel på, hvad det koster at producere vand på de enkelte vandværker.
Når du skal tilsluttes et vandværk, skal du betale et tilslutningsbidrag, som er sammensat af et hovedanlægsbidrag, et hovedledningsbidrag og et stikledningsbidrag.

Stevns Kommune godkender taksterne for vandværkerne. Takstbladene kan oftest findes på vandværkernes hjemmeside.

 

Stevns Kommune har pligt til at føre tilsyn med vandværkerne efter drikkevandsbekendtgørelsen. I Stevns Kommune fører vi tilsyn med vandværkerne hvert 3. år.

Ved et tilsyn gennemgår vi vandværkets installationer. Hvis der har været problemer med vandkvaliteten sætter vi særlig fokus på, hvad der er gjort for at sikre, at kvaliteten af vandet fremover er i orden. Vandværker der har problemer med vandkvaliteten eller fx laver store omlægninger vil få besøg oftere end andre.

Hvis der konstateres en forurening på vandværket igangsættes der en undersøgelse – og hvis forureningen er af væsentlig grad informeres brugerne om eventuelle forholdsregler (fx hvis vandet skal koges). Hvis du får besked om, at vandet skal koges, skal du følge nedenstående vejledning.

Kogevejledning
Du skal koge vandet inden du anvender det som drikkevand og til madlavning. Vi anbefaler derfor, at du ikke drikker vandet i 'rå' tilstand, det vil sige at vandet skal koges inden indtagelse.

Ved kogning forstås opvarmning af vandet til 100º C i 1 minut, hvorved mikroorganismerne dræbes. Det er vigtigt, at både temperatur og tid overholdes. Kaffe- og temaskiner opnår ofte kun 80º C, men den længere opvarmningstid kompenserer for dette. Ved brug af elkedel gives 2 opkog med 2-5 minutters mellemrum.

Du må godt bruge vandet til kogning af kartofler, spaghetti og lignende (hvis vandet ikke afgiver smag, lugt eller andet til fødevarerne). Du må ikke anvende vandet til skylning af salat eller andre rå grøntsager, i stedet kan du skylle med kogt vand.

Du kan godt bruge vandet til bruse- og karbadning, men vær opmærksom på, at børn ikke drikker vandet. Brug ikke vandet til tandbørstning, brug kogt vand i stedet. Læg proteser og lignende i kogt vand.

Vandet er ikke egnet til opvask i hånden - brug kogt vand. Du kan benytte din opvaskemaskine, hvis der ved slutskyl opnås en temperatur af vandet på mindst 80°C.

Undgå vask i hånden. Maskinvask ved temperatur ≥ 60°C vil være sikkert.

Brug ikke vandet til vanding af grøntsager, du skal spise i rå tilstand – men gerne til rodfrugter og blomster m.m.

Hovedparten af vandværkerne i Stevns Kommune arbejder sammen i vandrådet.

Stevns Kommune er pt. i gang med at skifte indberetningssystem. Nærmere information kommer snarest.

 

Store Tårnby Vandværk
Ancher Olsen
Tjørnevej 4
4652 Hårlev

Mobil: 53 60 18 48
Email: lau.olsen@gmail.com
Takstblad (pdf)

Vallø Stift Vandværk
Søren Thrane Bruun
Slotsgade 3
4600 Køge

Mobil: 22 86 56 11
Email: stb@valloe-stift.dk
Takstblad (pdf)

Frøslev Vandværk
Claus Høgenhaug
Email: claus.hogenhaug@gmail.com
Takstblad (pdf)