Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarder beskriver lovgrundlag, målgrupper, serviceniveau m.m. som tilbydes i Stevns Kommune

Kvalitetsstandarderne skal være med til:

  • at afstemme dine forventninger til kommunens tilbud
  • at informere dig om, hvad de forskellige tilbud indeholder

Oversigt over kvalitetstandarder

Denne kvalitetsstandard er udarbejdet til borgere i Stevns Kommune, der har eller overvejer selv at udpege en hjælper.

Du kan som borger selv vælge at udpege en hjælper til at udføre den opgave, som du er berettiget til efter servicelovens § 83 personlig pleje og praktisk hjælp jf. § 94 i samme lov.

Læs kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper (pdf)

Denne kvalitetsstandard har til formål at give en enkel og klar information om, hvad Stevns Kommune kan tilbyde af ydelser og indsatser indenfor personlig pleje, praktisk hjælp samt rehabilitering i forhold til de opgaver, du ikke selv kan varetage.

I kvalitetstandarden finder du information om, hvem du kan kontakte for at få hjælp, hvad der gives hjælp til, samt hvordan vi vurderer dit behov for hjælp. Alle der søger om personlig pleje eller praktisk hjælp tilbydes som udgangspunkt et rehabiliterende forløb.

Kvalitetsstandarden synliggør samtidig Stevns Kommunes vision, mål og værdier.

Kvalitetstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2024 (pdf)

Denne kvalitetsstandard handler om tryghedsskabende velfærdsteknologier, som er egnet til at understøtte tryghed, omsorg og værdighed. Det er borgere, med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der er en konsekvens af demens eller anden erhvervet og fremadskridende mental svækkelse, der er omfattet af denne kvalitetsstandard.

Kvalitetsstandarden er samtidig en beskrivelse af det serviceniveau, Kommunalbestyrelsen har vedtaget.

Læs kvalitetsstandard for tryghedsskabende velfærdsteknologi (pdf)

Denne kvalitetsstandard er udarbejdet til borgere i Stevns Kommune, der har behov for en ældre- eller handicapegnet bolig eller har behov for en plejebolig.

Læs kvalitetsstandard om visitation til ældre- og handicapegnede boliger og plejeboliger (pdf)

I denne kvalitetsstandard får du et overblik over det serviceniveau, som kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune har fastlagt for kontant tilskud og borgerstyret personlig assistance, det vi i daglig tale kalder BPA.

Læs kvalitetsstandard for kontant tilskud og borgerstyret personlig assistance (PDF)

Denne kvalitetsstandard indeholder information om  vores tilbud og ydelser for social behandling af voksne stofmisbrugere.

I Stevns Kommune skal vi:

  • tilbyde social behandling af voksne stofmisbrugere. Tilbuddet skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen.
  • sørge for lægelig behandling af misbrugere.

Læs kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere (pdf)