Forebyggende hjemmebesøg til borgere der er 75

Du bliver tilbudt et besøg i dit hjem af en sundhedskonsulent, det år du fylder 75 år. Formålet er at fremme sundhed og trivsel, samt forebygge sygdom, ulykker og isolation.

Besøget er en samtale og kan tage udgangspunkt i din dagligdag, sociale netværk, kost og motion, sygdom, boligforhold, din familie og hvad vi kan tilbyde dig. Du bestemmer selv, hvad vi taler om.

Formålet er du bliver støttet i at bevare og styrke dine ressourcer, samt at orientere dig om  vores muligheder for aktivitets- og hjælpeforanstaltninger. 

Den sundhedskonsulent, der besøger dig, har tavshedspligt.

Tilbuddet er omfattet af Lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre.

I nogle tilfælde kan vi tilbyde besøg allerede fra det 65. år dette gælder hvis du står i en særlig situation.

Værd at vide om forebyggende hjemmebesøg

Det år du fylder 75 år skriver vi til dig for at høre, om du vil have et forebyggende hjemmebesøg.

Hvis du ønsker et forebyggende hjemmebesøg, skal du kontakte os, så vi kan aftale dato og tidspunkt for besøget.

Hvis du ikke vil have et forebyggende hjemmebesøg, skal du ikke gøre noget.

Når vi kommer på besøg, vil samtalen tage udgangspunkt i din livssituation og kan f.eks. handle om helbred, netværk, aktivitetsmuligheder, bolig samt frivillige og kommunale tilbud.

Er du fyldt 65 år og har et særligt behov, kan du få besøg af en sundhedskonsulent. Tilbuddet gælder også enker og enkemænd.

Det kan være rart at have nogen at tale med, når livet tager en ny drejning. Det kan være meget sorgfyldt at miste en ven, veninde eller ægtefælle. Og for nogen kan det betyde, at de bliver ensomme. 

Det forebyggende hjemmebesøg, handler om dig, og vi kan tale om alt fra helbred, socialt netværk til aktivitetsmuligheder, boligsituation eller din generelle livssituation.

Du eller dine pårørende kan kontakte os, hvis behovet opstår. 

Gennem livet oplever vi at miste mennesker, vi elsker eller holder meget af.

Sorgen har mange ansigter - vrede, skyld, skam, længsel, lettelse og/eller glæde. Men overordnet set bliver sorgen lettere at bære, når man deler den med andre. Derfor tilbyder vi et forløb i en lille gruppe, hvor der er tavshedspligt.

Sorggruppen mødes i kommunens lokaler, hvor sundhedskonsulenten er til stede sammen med en kirke og kulturmedarbejder.

Læs mere om sorggruppen på vores side om hjælp ved dødsfald