Midlertidig overnatning

Du skal søge om tilladelse hos vores byggesagsafdeling, når du skal afholde et midlertidigt arrangement med overnatning i bygninger, der ikke er godkendte til at overnatte i.

Alt efter hvilken slags arrangement du skal afholde, gælder der forskellige regler.

Nogle arrangementer kræver slet ikke, at du kontakter os - andre arrangementer kræver, at du sender en ansøgning.

Hvordan skal jeg melde mit arrangement?

Reglerne for, hvordan og hvornår du skal anmelde eller søge om tilladelse til dit arrangement med overnatning skifter fra tid til anden. Du finder de aktuelle krav til tilladelsen i vejledningen fra Byggesagsreglementet.

Find den nyeste vejledning på bygningsreglementets hjemmeside

Vær særligt opmærksom på, hvordan vejledningen beskriver, at du skal melde dit arrangement til kommunen.

Sådan søger du tilladelse

Den type arrangement, du skal afholde, bestemmer, hvordan og hvornår du skal søge tilladels.

Følg vejledningen på bygningsreglementets hjemmeside

Send din ansøgning

Indsend din ansøgning via portalen Byg & Miljø

Frister

Her finder du generelle frister, men tjek altid vejledningen for de nyeste frister:

  • Anmeldelse af arrangement, minimum 14 dage før arrangementet afholdes.
  • Godkendelse af div. Materiale, minimum 10-12 uger før arrangementet afholdes.
  • Ansøgning om byggetilladelse følger alm. Sagsbehandling med en forventet behandlingstid på 10-12 uger fra der modtages kvittering på fyldestgørende ansøgning.

Husk at sende fuldmagt med

Ved midlertidige arrangementer, der kræver godkendelse af kommunen, skal du også indhente og medsende fuldmagt fra ejendomsejer, hvis du ikke selv ejer ejendommen, hvor arrangementet skal afholdes. Dette gælder også ved brug af kommunens ejendomme og arealer.

Har du spørgsmål?

Skriv til os i byggesagsafdelingen:

Ansøg om tilladelse til midlertidig overnatning

Når dit arrangement blot skal meldes ind til os, skal vi have din melding senest 14 dage inden arrangementet afholdes.

Søg tilladelse til dit arrangement på Bygogmiljoe.dk

Når din ansøgning indeholder materialer, som vi skal godkende, skal vi have din ansøgning 10-12 uger, inden du afholder arrangementet.

Søg tilladelse til dit arrangement på Bygogmiljoe.dk

Når dit arrangement kræver en byggetilladelse, skal vi have ansøgningen 10-12 uger inden, du holder arrangementet.

Søg tilladelse til dit arrangement på Bygogmiljoe.dk