Rehabiliteringscenter Stevns

Et ophold på en korttidsplads er et tilbud til dig, der i en periode har brug for tæt observation, genoptræning, aflastning, boligafklaring eller pleje og behandling uden for dit hjem.

Det er Stevns Kommunes myndighedsafsnit, som visiterer alle ophold på en korttidsplads.

Værd at vide om Rehabiliteringscenter Stevns (RCS)

Du finder RCS på Stevnshøjvej 50, 4660 Store Heddinge som en del af plejecenteret Stevnshøj.

RCS har i alt 18 pladser fordelt på 1- og 2-rums stuer. Det er altid en faglig vurdering om du kan få en 1- eller 2-rums plads. Der kan opstå mulighed for at flytte stue under et forløb.

Ja, du skal selv betale for kørsel til og fra RCS.

Medarbejdergruppen består af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og demenskoordinator.

Hvis du er borger i en anden kommune end Stevns, har du mulighed for at tilkøbe en rekreationsplads - hvis der er plads.

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 15. februar 2024  gennemført tilsynsbesøg på Rehabiliteringscenter Stevns. Besøget gav ikke anledning til bemærkninger og dermed bortfaldt påbuddet fra 14. september 2022.

Læs hele tilsynsrapport om ortopædkirurgiske patientforløb (pdf)