Få en voksenlærling med tilskud

Som virksomhed kan du få tilskud, hvis du ansætter en eller flere i voksenlære. Den ansatte skal være ufaglært eller have en forældet uddannelse, samt været ledig i 12 måneder.

Kommunen giver tilskud til arbejdsgivere, der ansætter personer i voksenlære. For at kvalificere dig til at blive voksenlærling skal du være fyldt 25 år. Derudover er der en række forskellige betingelser som skal være opfyldt.

Jobnet.dk kan du læse mere om ordningen.

Ansøgning om tilskud skal sendes til Jobcenter Stevns, Virksomhedsservice, Ved Munkevænget 1C, 4660 Store Heddinge, inden en måned efter at du er begyndt på din uddannelse. Blanketten finder du på Jobnet.dk. Ansøgningen skal vedhæftes eller vedlægges en kopi af uddannelsesaftalen.

Kontakt den relevante erhvervsskole for at få virksomheden godkendt som praktiksted og for at afklare, hvor lang tid du som kommende voksenlærling skal være under uddannelse.