Ungeindsats - Få en ungeguide, der hjælper dig

Hvis du er under 25 år og modtager uddannelseshjælp eller A-dagpenge, kan du få en vejleder, som hjælper dig med uddannelse og job.

Har eller får brug for en særlig indsats, vil du få en kontaktperson. I Stevns Kommune, kalder vi kontaktpersoner - for unge under 25 år - Ungeguides. 

Din Ungeguide vil sikre, at du får en sammenhængende indsats fra kommunen og Ungeguiden er den person du skal henvende dig til, når du har spørgsmål om, hvad der skal ske. 

Din Ungeguide kan f.eks. hjælpe dig med:

  • Overgangen til uddannelse
  • At huske aftaler f.eks. med kommunen, dit praktiksted eller lignende
  • At undersøge dine muligheder

Din Ungeguide er en ansat i kommunen. Typisk er det en sagsbehandler eller en mentor. Det er vigtigt, at du og din Ungeguide har en god relation.

I helt særlige tilfælde kan Ungeguiden være en du har en særlig god relation til, men som ikke er ansat i kommunen. I disse enkeltstående tilfælde vil kommunen tage kontakt til personen for at undersøge, om der kan etableres et samarbejde.