Slåning af vejrabatter

Stevns Kommunes Materielgård slår rabatterne langs kommunens offentlige veje to gange årligt

Forårsslåning

Slåningen om foråret foregår fra slutningen af maj til slutningen af juni. Tidspunktet kan blive rykket afhængig af vejret og planternes højde i rabatterne. Rabatterne bliver slået i cirka 1,5 meters bredde langs kommunens offentlige veje. Ved frømarker og oversigtsarealer bliver rabatterne dog slået i fuld bredde.

Stevns Kommune har ud for frømarker pligt til at slå rabatten i fuld bredde for at minimere spredning af frø fra rabatten til marken. Hvis du har en frømark skal du om foråret informere Materielgården med præcist sted og oversigtskort så vi ved, hvor frømarkerne er.

Efterårsslåning

Efterårsslåningen langs kommunens offentlige veje starter i august måned inden skolestart, hvor vi slår rabatterne langs skole- og cykelstier i fuld bredde. På den måde sikrer vi gode oversigtsforhold på skolevejene ved skolestart efter sommerferien.

Arbejdet fortsætter herefter i perioden september til slutningen af oktober, hvor vi slår de resterende rabatter langs kommunens offentlige veje i fuld bredde. Denne slåning afhænger som forårsslåningen også af vejret og på planternes højde i rabatterne.

Materielgården
S:Frøslevvej 36
O:4600 Store Heddinge