Mit byggeri kræver ikke tilladelse

Selvom du ikke skal anmelde dit byggeri til kommunen, skal du sikre dig, at byggeriet overholder alle relevante bestemmelser i bygningsreglementet og anden lovgivning.

Kan dit byggeri ikke overholde byggeretten, skal Stevns Kommune foretage en helhedsvurdering af byggeriet. For at vi kan det, skal du indsende en ansøgning.

Kan du ikke overholde de gældende bestemmelser i en lokalplan eller en deklaration, skal du søge om dispensation. Du må derfor ikke begynde at bygge, før dispensation er givet.

Byggeri, der kan opføres uden tilladelse

 • Ombygning af parcelhus eller rækkehus og tilhørende bygninger, hvis der ikke sker udvidelse af boligarealet
 • Garager *
 • Carporte *
 • Udhuse *
 • Drivhuse *
 • Overdækkede terrasser *
 • Åbne svømmebassiner
 • Havepejse
 • Hegnsmure under 1,8 m.
 • Terrasser
 • Satellitantenner med en diameter på højest 1,0 m.
 • Typegodkendte tagantenner
 • Campinghytter på campingpladser
 • Kolonihavehuse i kolonihaver

*Hvis arealet samlet set ikke overstiger 50 m². Det er vigtigt, at du er opmærksom på, om du i forvejen har en lignende bygning på din grund. Overskrider det samlede antal m² de nævnte grænser, skal du søge byggetilladelse.

Du skal altid overholde Bygningsreglementet

Selv om du kan udføre dit byggearbejde uden tilladelse eller anmeldelse, skal det stadig overholde bestemmelserne i bygningsreglement 2018. Byggeriet skal overholde de fastlagte bestemmelser, der er fastlagt:

 • Via byggeretten
 • I lokalplan, byplan og eventuel deklaration og servitut
 • Afløbs- og vvs-installationer skal udføres af autoriseret mester
 • Når du opfører byggeri uden anmeldelse, skal du huske, at byggeriet ved færdiggørelse skal anmeldes til Stevns Kommunes BBR-myndighed

Du kan se dine BBR oplysninger via bbr.dk. Hvis du har rettelser til din BBR oplysninger, så læs mere på vores side om Bygnings- og boligregistret.