Ejendomsskat

Som ejer af en ejendom skal du betale ejendomsskat. Ejendomsskatten består af grundskyld til kommunen og betales i 2 årlige rater. Sammen med grundskylden opkræver vi også rottebekæmpelse og renovation.

Alle ejere modtager en ejendomsskattebillet. Er I flere ejere, modtager én af jer den originale ejendomsskattebillet og øvrige ejere modtager en kopi.

Ejendomsskatten betales 2 gange om året. I 2023 forfalder

  • 1. rate den 1. januar med sidste rettidige indbetalingsdag den 10. januar
  • 2. rate den 1. juli med sidste rettidige indbetalingsdag den 10. juli

Er din ejendomsskat ikke tilmeldt betalingsservice, modtager du et indbetalingskort ca. 14 dage før sidste rettidige indbetalingsdag.

Er din ejendomsskat tilmeldt betalingsservice, vil den automatisk blive betalt. Du bør dog altid kontrollere, at beløbet fremgår af din betalingsoversigt og at beløbet er betalt til Stevns Kommune.

Husk altid at tjekke din digitale postkasse. Medmindre du er fritaget for brugen af Digital Post, er det der du får opkrævningen.

Betaler du ejendomsskatten for sent, skal der beregnes renter. Hvis vi udsender rykker for betalingen, opkræver vi et gebyr på 250 kr.

Mit Betalingsoverblik

Du kan nemt og hurtigt betale med Dankort eller MobilePay på borger.dk under "Mit betalingsoverblik". Her kan du også tjekke om ejendomsskatten er tilmeldt Betalingsservice.

Log på "Mit betalingsoverblik" med MitID

Indefrysningsordning for grundskyld

Fra 2018 er der indført en ordning, hvor alle private ejendomsejere har fået indefrosset de årlige stigninger i grundskylden, som udgør over 200 kr. pr. ejer. Dermed skal man ikke skal betale beløbet nu. I stedet får man et rente- og gebyrfrit lån, der svarer til beløbet. Lånebeløbet fremgår af din ejendomsskattebillet og er trukket fra i din opkrævning.

Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld er fra den 1. maj 2021 ændret til en frivillig ordning. Det betyder, at du som boligejer nu kan fra- og tilmelde indefrysningsordningen.

Fra- eller tilmeld dig indefrysningsordningen på borger.dk.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit fravalg og få din oprindelige indefrysning tilbage. Du kan dog tilmelde dig indefrysningsordningen igen fra og med næste grundskyldsrate. Hvis du gør det, vil du kunne få indefrosset eventuelle fremtidige stigninger i grundskylden.

Såfremt du ikke har fravalgt ordningen, skal du betale det indefrosne beløb, hvis ejendommen skifter ejer, eller der sker andre væsentlige ændringer på ejendommen. Du modtager automatisk opkrævningen fra Stevns Kommune. Overtager din ægtefælle ejendommen, overtager vedkommende lånet. Sker der derimod ejerskifte til helt nye ejere, så vil disse automatisk være tilmeldt ordningen, og de vil dermed aktivt skulle fravælge sig ordningen, hvis de ikke længere ønsker indefrysning. Som ejer vil du årligt få en opgørelse, der viser det indefrosne beløb for hvert år og totalt.

Baggrunden for indefrysningen er lov nr. 278 af 12. april 2018. Med loven blev der indført en midlertidig indefrysningsordning, som er forlænget til og med 2023, jf. lov nr. 1061 af 30. juni 2020. Indefrysningsordningen gælder i den nuværende form for 2018-2023.

Ejendomsvurdering, grundskyld og ejendomsværdiskat

Vurderingen af din bolig afgør, hvor meget du skal betale i ejendomsværdiskat og grundskyld

Ejendomsværdiskat skal betales af alle, der ejer en bolig i Danmark eller udlandet. Ejendomsværdiskat betales til staten via årsopgørelsen.

Størrelsen af din ejendomsværdiskat afhænger af din ejendomsværdi, altså hvor meget din bolig er vurderet til at være værd. Men pga. skattestoppet betaler du måske skat af en lavere værdi end din nye vurdering.

Du kan søge om lån til at betale dine ejendomsskatter, hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom, herunder også fritidsbolig, som bruges til beboelse.

For at få lånet skal du eller din ægtefælle:

  • have fast bopæl i Danmark eller i et land, hvor de danske skattemyndigheder kan få oplysninger om din eller din ægtefælles indkomst
  • have opnået folkepensionsalderen, få udbetalt social pension, delpension eller modtage efterløn.

Lånet skal søges i den kommune, hvor ejendommen ligger, og ansøgningen foregår digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice.

Kommunen sikrer lånet ved tinglyst skadesløsbrev eller ejerpantebrev. Beløbet forrentes med en årlig rente, og lånet skal betales tilbage, når ejendommen sælges. Renten er på 1,53 procent (2023).

Du betaler grundskyld – også kaldet ejendomsskat – til den kommune, din ejendom ligger i. Den bliver typisk opkrævet 2 gange om året via ejendomsskattebilletten.

Skatteloftet på grundskylden sikrer, at der er loft over, hvor meget grundskylden kan stige fra år til år.

Den enkelte kommune fastsætter selv satsen (grundskyldspromillen) og opkræver skatten. Hvis du har spørgsmål til din ejendomsskat, skal du kontakte borgerservice i den kommune, hvor din bolig ligger.

Siden 2018 har du muligvis fået indefrosset en del af din grundskyld. Det betyder, at du ikke løbende har betalt en eventuel stigning i grundskylden, hvis den har oversteget 200 kr. pr. ejendom pr. ejer. Det skal du først, når du sælger din bolig.

Indefrysningsordningen er frivillig. Du kan framelde dig ordningen og betale eventuelle stigninger i grundskylden på din ejendom.

Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld er pr. 1. maj 2021 ændret til en frivillig ordning. Det betyder, at du via selvbetjeningen kan vælge at betale dine indefrosne grundskyldsstigninger.

Hvis du framelder dig ordningen

Hvis du framelder dig ordningen, skal du betale det samlede indefrosne beløb. Det er kun din andel af indefrysningen, du framelder. Eventuelle medejere skal selv framelde sig ordningen, hvis de ønsker det.

Hvis du framelder dig ordningen, men fortryder

Du kan ikke fortryde dit valg. Du kan dog tilmelde dig indefrysningsordningen igen fra og med næste ikke-forfaldne grundskyldsrate. Så bliver eventuelle fremtidige stigninger i grundskylden igen indefrosset.

Hvis du ikke framelder dig ordningen

Hvis du ikke gør noget, fortsætter ordningen som hidtil. Eventuelle stigninger i grundskylden på din ejendom vil altså fortsat blive indefrosset. Indefrysningen vil også fremover være gebyr- og rentefri. 

Du kan fra- eller tilmelde dig det meste af året

Hvis du framelder dig ordningen eller tilmelder dig den igen, kan du som udgangspunkt selv vælge, hvornår du gør det. Der vil dog være korte lukkeperioder i løbet af året:
  • fra grundskyldsopkrævningen bliver udsendt, til opkrævningen forfalder
  • ved den årlige beregning af grundskyld og udskrivning af ejendomsskattebilletter.

I disse tidsrum vil selvbetjeningen ikke være tilgængelig. I oversigten over dine ejendomme vil du blive oplyst om, hvornår du igen har mulighed for at fra- eller tilmelde dig. Hvis du ejer ejendomme i flere kommuner, kan du opleve, at du kan fra- eller tilmelde dig ordningen i én kommune, men ikke i en anden. 

Vi vurderer som udgangspunkt din ejendom hvert 2. år. Du betaler boligskat af vurderingen de efterfølgende 2 år, indtil din næste vurdering kommer, og din boligskat reguleres igen.

Siden 2020 har vi vurderet ejendomme med et nyt vurderingssystem. Der kommer løbende nye ejendomsvurderinger ud til boligejerne. Du får besked med digital post, når din ejendomsvurdering er klar.

På Vurderingsportalen kan du læse, hvordan du gør, hvis du vil klage over en ejendomsvurdering.

Indhold fra borger.dk