Sådan tilpasser du din bolig til klimaændringerne

Du kan tilpasse din bolig til klimaforandringerne med flere forskellige tiltag, som du kan foretage både på og omkring dit hus.

Mere regn, flere skybrud og kraftigere vinde gør det ekstra vigtigt, at du tilpasser din bolig til klimaforandringerne.

Værd at vide om bolig og klimaændringerne

Som privatperson eller bygherre har du mulighed for at håndtere regnvand på din grund uden om kloakken.

Du kan vælge mellem en hel vifte af forskellige løsninger, som er baseret på nedsivning, fordampning eller genanvendelse af regnvand. Alt efter hvor meget regnvand, der falder på din grund, kan du også vælge at kombinere dem.

  • Nedsivning - gennem faskiner, regnbede, græsplæner eller grøfter
  • Fordampning - typisk gennem grønne tage, som også kan akkumulere og forsinke vandet ved kraftig regn
  • Lokal anvendelse - til havevanding eller til toiletskyl og tøjvask
  • Forsinkelse i bassiner og lignende

Du skal være opmærksom på, at for langt de fleste tiltag gælder det, at du, inden projektet sættes i gang, skal søge om tilladelse hos Kommunen. Kommunen laver snarest efter modtagelsen af din ansøgning, en vurdering i forhold til de konkrete omstændigheder, den specifikke grund, afstanden til din nabo og gældende love og regler. 

Når du skal vælge hvilken løsning, der er bedst for dig, kan det være en fordel for dig at lave en nedsivningstest.

Når du skal vælge hvilken løsning, der er bedst for dig, kan det være en fordel for dig at lave en nedsivningstest.

Meget forenklet går det ud på, at du finder ud af, hvor hurtigt vandet forsvinder fra din grund.  Det varierer meget fra jordtype til jordtype, idet en sandet jord er meget hurtigere til at lade vandet passere end en jord, som er meget lerholdig. Og bare fordi din nabo har en jordbundstype er det ikke nødvendigvis den samme i din have. Det kan variere meget selv på meget korte afstande.

Du kan en let og overskuelig måde selv tjekke om et regnbed eller en faskine er en god løsning på netop din grund.

Du skal bruge følgende: Haveslange, skovl, grus, retskinne og målestok/målebånd.

Grav to huller på hver 25X25 cm og 30 cm dybt med minimums 5 meters afstand. I bunden af hvert hul lægges ca. 5. cm grus. Derefter fyldes der vand i hullet til det står ca. 20 cm. Over gruslaget. Tilfør vand til hullet så vandstanden holdes i mindst 30 minutter. Kontroller herefter om synkehastigheden er konstant. Når synkehastigheden er konstant, er jorden tilstrækkeligt vandmættet til at nedsivningstesten kan foretages. Læg en retskinne over hullet og mål afstanden til vandstanden. Lad vandet synke i fx 10 min. Og aflæs derefter den nye vandstand.

I nedenstående eksempel er det vist, hvordan synkehastigheden beregnes ud fra målingerne i nedsivningstesten.

Beregningseksempel:

Nedsivningstesten for to forskellige prøver angiver, at vandet synker 50 mm på 10 min. i prøve (A) og 60 mm på 10 min. i prøve (B).

Synkehastigheden i prøve (A) i mm per sekund bliver:

 

              50 mm                 = 0,0833 mm/s

        10 min x 60 sekunder

 og synkehastigheden i prøve (B) i mm per sekund bliver:

               60mm                = 0,100 mm/s

         10 min x 60 sekunder

For at få værdien i meter per sekund, divideres tallene med 1000. Dvs synkehastighederne i de to prøver bliver: 8,3 x 10-5 m/s for prøve (A) og 1 x 10-4 m/s for prøve (B). Den synkehastighed, som skal benyttes til dimensionering af nedsivningsanlægget, er den mindste af de 2 værdier altså 8,3 x 10-5 m/s.

 

Stevns kommune har udgivet en folder om klimatilpasning på privat grund. Folderen giver dig et hurtigt overblik over de muligheder, du som grundejer har for håndtering af regnvandet.

Du kan finde folderen i trykt form på bibliotekerne og i borgerservice på Rådhuset i Store Heddinge.

 

Senest opdateret 04-04-2023