Ældrerådet

Ældrerådet rådgiver politikerne og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål indenfor ældreområdet. Kommunalbestyrelsen skal høre Ældrerådet om alle forslag, der vedrører ældre.

Værd at vide om Ældrerådet

Ældrerådet i Stevns Kommune består af ni folkevalgte medlemmer.

Hans C. Bech (formand)
Tlf.: 40 44 20 97
Send mail til Hans

Anna K. M. Hansen (næstformand)
Tlf.: 23 31 04 56
Send mail til Anna

Susanne Kierch
Tlf.: 22 51 79 04
Send mail til Susanne

Jette Olsen
Tlf.: 20 78 53 19
Send mail til Jette

Bodil Nielsen
Tlf.: 20 26 41 43
Send mail til Bodil

Lilly Meisner Pedersen
Tlf.: 40 11 39 52
Send mail til Lilly

Peder Maimann Olsen
Tlf.: 56 57 44 54
Send mail til Peder

Søren Hall Jensen
Tlf.: 29 91 29 70
Send mail til Søren

Karsten P. Smith
Tlf.: 42 44 33 55
Send mail til Karsten

Det er Kommunalbestyrelsen, der i samarbejde med Ældrerådet fastsætter Ældrerådets vedtægter. Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Læs vedtægt for Stevns Ældreråd

Læs Ældrerådets forretningsorden

Læs bilag til Ældrerådets forretningsorden

Ældrerådets medlemmer er folkevalgte, og rådet har en valgperiode på 4 år. Valgperioden er den samme som Kommunalbestyrelsens.

I Stevns Kommune har vi besluttet, at ældrerådsvalget foregår samme dag som kommunalvalget.

For at blive valgt ind i Ældrerådet skal du have fast bopæl (være tilmeldt folkeregistret) i Stevns Kommune og være fyldt 60 år på selve valgdagen.

Valget sker ved direkte valg, det vil sige, at du vælges som enkeltperson og ikke som repræsentant for et politisk parti, interesseorganisation eller lignende.