Bilag til Ældrerådets forretningsorden vedrørende diæter og kørselsgodtgørelse

Diæter

Der udbetales diæter til Ældrerådets møder og afholdte møder i Ældrerådets regi - herunder:

  1. Danske Ældreråds repræsentantskabsmøder/konferencer og temamøder
  2. Regionsældrerådet og dets udvalg samt temamøder
  3. Stevns Trafiksikkerhedsråd
  4. §§ 18 og 79 indstillingsudvalg
  5. Stevns Ældreboligselskab
  6. S.K.Æ.P. (Stevns kommunes ældre- og plejeboliger)
  7. Eventuelle øvrige konferencer, kurser og møder samt arbejdsgrupper m.m. nedsat af kommunen aftales med centerchefen for Sundhed & Omsorg.

Kørsel

Der udbetales kørselsgodtgørelse for deltagelse i alle møder.

Forvaltningens bemærkninger

Centerchefen for Sundhed & Omsorg har godkendt ovennævnte med følgende præcisering

  • Kørsel og diæter udbetales kun, hvis der er midler til det på Ældrerådets eget budget. Derfor er det Ældrerådets ansvar at prioritere mellem ovennævnte, og hvad medlemmerne skal have kørsel og diæter for.

Ikrafttræden

Ældrerådet blev orienteret om forvaltningens præcisering og den 28. november 2022, hvor rådet tog orienteringen til efterretning.

Udvalget for Social & Sundhed blev orienteret den 4. januar 2023.

Indholdsfortegnelse