Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget understøtter det frivillige arbejde i Stevns Kommune.

Folkeoplysningsudvalget varetager det folkeoplysende, frivillige foreningslivs interesser og har ansvaret for at fordele de penge, kommunalbestyrelsen afsætter til området.

Udvalget består af repræsentanter fra det frivillige foreningsliv og aftenskoleområdet samt en repræsentant fra kommunalbestyrelsen.

Udvalgets arbejde er blandt andet at godkende nye foreninger og aftenskoler, og behandle ansøgninger om tilskud efter folkeoplysningsloven.

Du har mulighed for at få indflydelse på området, da der bliver valgt repræsentanter til Folkeoplysningsudvalget samtidig med valget til kommunalbestyrelsen.

Få flere oplysninger om valg til Folkeoplysningsudvalget, ved at skrive til Fritid

Læs dagsordener og referater for folkeoplysningsudvalget 

Læs hvordan du bliver godkendt som folkeoplysende forening

Kommunalbestyrelsen

Anne Munch

Stedfortræder: Line Krogh Lay

Aftenskoleområdet (3 medlemmer med stedfortrædere)

Gorm Rimdal

Stedfortræder: Kurt Ingemann Nielsen 

 

John Dalsgaard Jensen

Stedfortræder: Rasmus Hoffmann

Hans C. Bech

Stedfortræder: Winnie Warming

Foreninger (5 medlemmer med stedfortrædere)

Tommy Knudsen

Formand

Stedfortræder: Tim Olsen

Jørgen Bakkeskov Andersen

Stedfortræder: Bent Leschly

Janne Brink-Olesen

Stedfortræder: Menna O. Poulsen

Brian Qvist

Næstformand

Stedfortræder: Karsten Olsen

Lone Andersen

Stedfortræder: Mirco Jordan

Tilforordnet for ungdomsskolebestyrelsen

Bjarne Lykke Nielsen