Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget understøtter det frivillige arbejde i Stevns Kommune.

Folkeoplysningsudvalget varetager det folkeoplysende, frivillige foreningslivs interesser og har ansvaret for at fordele de penge, kommunalbestyrelsen afsætter til området.

Udvalget består af repræsentanter fra det frivillige foreningsliv og aftenskoleområdet samt en repræsentant fra kommunalbestyrelsen.

Udvalgets arbejde er blandt andet at godkende nye foreninger og aftenskoler, og behandle ansøgninger om tilskud efter folkeoplysningsloven.

Du har mulighed for at få indflydelse på området, da der bliver valgt repræsentanter til Folkeoplysningsudvalget samtidig med valget til kommunalbestyrelsen.

Du kan få flere oplysninger om valg til Folkeoplysningsudvalget, ved at henvende dig til kultur og fritid.

Læs dagsordener og referater for folkeoplysningsudvalget 

Læs hvordan du bliver godkendt som folkeoplysende forening

Anne Munch (A)

Rødvig

Mobil: 21 47 05 67
annmunch@stevns.dk

Øvrige tillidsposter:

  • Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme (AEKT)
  • Folkeoplysningsudvalget
  • Stevns Udsatteråd

Hent billede i høj opløsning

Aftenskoleområdet (3 medlemmer med stedfortrædere)

Jens Georg Bagge

Stedfortræder:

 

John Dalsgaard Jensen

Stedfortræder:

Rasmus Hoffmann

Hans C. Bech

Stedfortræder:

Winnie Warming

Foreninger (5 medlemmer med stedfortrædere)

Tommy Knudsen

Stedfortræder:

Tim Olsen

Jørgen Bakkeskov Andersen

Stedfortræder:

Bent Leschly

Janne Brink-Olesen

Stedfortræder:

Menna O. Poulsen

Brian Qvist

Stedfortræder:

Karsten Olsen

Lone Andersen

Stedfortræder:

Mirco Jordan