Udsatterådet

Senest opdateret 19-01-2022

Stevns Udsatteråd rådgiver politikkerne i sager vedrørende udsatte borgere, og giver dermed borgere med særlige sociale problemstillinger et talerør ind til kommunalbestyrelsen.

Værd at vide om Udsatterådet

Udsatterådet kan rådgive kommunalbestyrelsen og er høringsberettiget i sager, der vedrører følgende målgruppe:

 • hjemløse
 • misbrugere (alkohol og/eller stoffer)
 • prostituerede
 • traumatiserede
 • sindslidende
 • økonomisk udsatte
 • borgere udsat for fysisk og/eller psykisk vold
 • borgere med manglende sociale og familiemæssige kompetencer
 • tidligere indsatte i fængsler
 • pårørende til ovenstående

Udsatterådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold eller klagesager.

Stevns Udsatteråd består af 6 medlemmer, som alle er godkendt af kommunalbestyrelsen den 17. februar 2022.

Medlemmerne i Udsatterådet 2022 - 2025 er:

 • Majbrit Bjerke - formand
 • Thorkil Oppermann
 • Randi Larsen - daglig leder af Café Stevnen
 • Anne Munch - næstformand - medlem af kommunalbestyrelsen og udpeget af vores politiske udvalg for Arbejdsmarked, Erhverv & Turisme
 • Steen S. Hansen - medlem af kommunalbestyrelsen og udpeget af vores politiske udvalg for Social & Sundhed
 • Tinamaria Götz - afsnitsleder for Social og Psykiatri

I øjeblikket er der 4 ubesatte pladser i Udsatterådet, som mangler 2 livseksperter og 2 repræsentanter for relevante foreninger for at være fuldtalligt.

 Send en mail til Udsatterådets sekretær hvis du vil vide mere, eller hvis du gerne vil være medlem

Ifølge Udsatterådets vedtægter skal  rådet afgive en årlig beretning om sit arbejde til kommunalbestyrelsen.

I årsberetningerne kan du få et overblik over rådets arbejde og fokusområder:

Læs Udsatterådets årsberetning 2020
Læs Udsatterådets årsberetning 2019