Udsatterådets årsberetning 2020

Sammensætning af rådet

Mænds Mødesteder valgte i april måned at træde ud af Udsatterådet, som nu er sammensat med disse medlemmer:

Majbritt Bjerke (formand)
Café Stevnen
majbritbjerke@outlook.dk

Jacob Panton Kristiansen (næstformand)
Kommunalbestyrelsesmedlem
jacobkri@stevns.dk

Rikke Ackermann
Café Stevnen
rac@kfumsoc.dk

Jacob Buch-Andersen
SIND
jbuchandersen@hotmail.com

Anja Reimann Christensen
SIND
anjareimann6@gmailc.com

Helen Sørensen
Kommunalbestyrelsesmedlem
helensor@stevns.dk

Tinamaria Götz
Leder af socialpsykiatrien i Stevns Kommune
TinaGotz@stevns.dk

Formål med rådet

Udsatterådet i Stevns Kommune har til formål at være et talerør for udsatte borgere. Vores målgruppe er særligt:

  • Hjemløse
  • Misbrugere
  • Prostituerede
  • Traumatiserede
  • Sindslidende
  • Økonomisk udsatte
  • Ofre for fysisk eller psykisk vold
  • Borgere med manglende sociale og familiemæssige kompetencer
  • Pårørende til ovenstående
  • Tidligere indsatte i fængsler

Vi rådgiver kommunalbestyrelsen i sager der har med udsatte borgere at gøre. Vi kan også fremsætte initiativer og ideer for forvaltningen og politiske udvalg.

 

 

Møder i løbet af året

Vi har i 2020 afholdt møder:

 Den 3. februar

Den 19. maj

Den 27. august

Den 19. november

Vores referater kan læses på stevns.dk Stevns Udsatteråd Stevns Kommune

Aktiviteter

I årets løb har vi bl.a. arbejdet med emnerne autisme, hjemløshed, sårbare familier og boligproblematikker.

Der er etableret et godt samarbejde med centercheferne og relevante udvalg. Vi oplever her, at vi bliver lyttet til og vores input tages til efterretning - og ligeledes den anden vej.

I starten af året valgte Mænds mødesteder at udtræde af rådet med deres to repræsentanter. Bl.a. af denne grund har der ikke været så mange hænder til at være så opsøgende og undersøgende, som vi gerne vil. Derfor er vi i gang med at søge nye medlemmer til rådet.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 10. september vores oplæg til reviderede vedtægter. Dette gør det muligt at hverve nye folk (3 medlemmer), hvilket vi fortsat er i gang med.

Corona har betydet, at et af vores møder har forgået online. Det har også betydet, at vores arbejde har været ret begrænset i 2020. Vi håber at dette ændrer sig i 2021, hvor der forhåbentlig også kommer friske kræfter til rådet.

 

 

Indholdsfortegnelse