Årsberetning for Stevns Udsatteråd 2019

I juni 2019 sammensatte Stevns Kommune et Udsatteråd

Rådets medlemmer

I juni 2019 sammensatte Stevns Kommune et Udsatteråd med disse medlemmer:

Majbritt Bjerke (formand)
Café Stevnen
majbritbjerke@outlook.dk

Jacob Panton Kristiansen (næstformand)
Kommunalbestyrelsesmedlem
jacobkri@stevns.dk

Rikke Ackermann
Café Stevnen
rac@kfumsoc.dk

Per B. Jensen
Mænds Mødesteder
per.bjarne.jensen@mail.dk

Peder A. Larsen
Mænds Mødesteder

Jacob Buch-Andersen
SIND
jbuchandersen@hotmail.com

Anja Reimann Christensen
SIND
anjareimann6@gmail.com

Helen Sørensen
Kommunalbestyrelsesmedlem
helensor@stevns.dk

Tinamaria Götz
Leder af socialpsykiatrien i Stevns Kommune
TinaGotz@stevns.dk

Formål med rådet

Udsatterådet i Stevns Kommune har til formål at være et talerør for udsatte borgere. Vores målgruppe er særligt:

 • Hjemløse
 • Misbrugere
 • Prostituerede
 • Traumatiserede
 • Sindslidende
 • Økonomisk udsatte
 • Ofre for fysisk eller psykisk vold
 • Borgere med manglende sociale og familiemæssige kompetencer
 • Pårørende til ovenstående

Vi rådgiver kommunalbestyrelsen i sager, der har med udsatte borgere at gøre. Vi kan også fremsætte initiativer og ideer for forvaltningen samt politiske udvalg.

Møder i løbet af året

Vi har i 2019 afholdt møder:

20 juni

28 august

19 november

Andre møder:

Dialogmøde med SSU om budget 2020 den 12. august.

Aktiviteter

Vi blev enige om at synliggøre Udsatterådet ved at fremstå på Stevns Kommunes hjemmeside.

I løbet af året har vi blandt andet arbejdet med følgende aktiviteter:

 • Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe under Udsatterådet, som arbejder med hjemløshed
 • Stiftet et godt samarbejde med Social og sundhedsudvalget (SSU) og Arbejdsmarkedsudvalget (AET)
 • Udarbejdet høringssvar til budget 2020. Fx har vi foreslået at vandrehjemmet, i stedet for at blive lukket, kunne blive drevet som en socialøkonomisk virksomhed. Vi anbefalede også at Stevns Kommune fortsat støtter TUBA (terapi og rådgivning for unge, der er børn af alkohol- og stofmisbrugere)
 • Arbejdet for at mødet med borgerne sker med gensidig respekt og forståelse, så den enkelte ikke føler sig udstillet
 • Cafe Stevnen og Arbejdsmarkedsafdelingen har igangsat muligheden for, at borgere kan møde sagsbehandlere uden for rådhuset.

Kommende arbejde i 2020

Vi er i 2019 begyndt at arbejde med mange spændende emner, som vi vil arbejde videre med i 2020:

 • Vi vil arbejde videre med hjemløshed, deres familier og pårørende
 • Vi vil arbejde med at synliggøre Udsatterådets arbejde - og færdiggøre arbejdet med en folder, der fortæller om Udsatterådet
 • Vi vil fortsætte med at arbejde for synlighed og åbenhed, at åbne kommunen op
 • Vi vil stifte samarbejde med rehabiliteringscenter Stevnshøj og Brohøj
 • Vi vil opfordre til samarbejde mellem Ungerådet og TUBA
 • Vi vil arbejde for at finde flere suppleanter til Udsatterådet
 • Vi vil lave løbende opfølgning på rådets igangsatte aktiviteter.

Indholdsfortegnelse