Veje og fortove

Hvis du finder et hul i vejen, et væltet træ eller et andet problem på vores veje og stier - så fortæl det til os.

Gårdrækken er spærret ud for nr. 1

Vi har desværre måttet spærre Gårdrækken ved nr. 1 for gennemkørsel på grund af vand på vejen og vejbelægningens beskaffenhed.

Vi opdaterer siden her, når vejen er åben igen.

Planlagt vedligehold af de Stevnske veje

Se listen over planlagt arbejde i år (NCC) – vær opmærksom på at listen er en oversigt uden angivelse af tidspunktet for arbejdets udførelse.

Heste i trafikken

Rådet for Sikker Trafik har samlet en række gode råd til bilister, cyklister og ryttere.