Veje og fortove

Hvis du finder et hul i vejen, et væltet træ eller et andet problem på vores veje og stier - så fortæl det til os.

Vi arbejder på Kystvejen

I perioden fra tirsdag den 14. februar og frem mod sommerferien arbejder vi sammen med Klar Forsyning på Kystvejen mellem Brinken og svinget bag ved Netto. 

Det skal vi lave:

  • Fortov på strækningen
  • Kystsikre og hæve en del af vejbanen som led i at sikre mod oversvømmelse
  • Etablere en afvandingsledning

Fra den 14. februar sætter vi et midlertidigt lyssignal op ved hjørnet af Brinken. Det står der indtil borearbejdet er færdigt.

Vi opdaterer siden her løbende såfremt tidsplanerne ændrer sig.

Inden 1. april

Vejen er helt spærret for gennemkørsel. Omkørsel kan ske via ValnøddevejAcacievej/Pinjevej eller Strandvejen. Følg de gule vejtavler.

Efter 1. april

På en del af strækningen mellem Brinken og svinget bag ved Netto vil der være prioriteret kørsel (køretøjer i den ene kørselsretning har fortrinsret), og samtidig kommer der en hastighedsbegrænsning på 30 km/t.

Planlagt vedligehold af de Stevnske veje

Se listen over planlagt arbejde i år (NCC) – vær opmærksom på at listen er en oversigt uden angivelse af tidspunktet for arbejdets udførelse.

Heste i trafikken

Rådet for Sikker Trafik har samlet en række gode råd til bilister, cyklister og ryttere.