Kørsel til læge og speciallæge

Stevns Kommune tilbyder kørsel til praktiserende læge og speciallæge, hvis du er pensionist og ikke kan benytte den offentlige transport (tog, bus og flextur).

Værd at vide om kørsel

Du skal som udgangspunkt selv sørge for og betale din kørsel til læge og speciallæge.

For at komme med i kørselsordningen skal du være:

  • Pensionist
  • I sygesikringsgruppe 1
  • Helbredsmæssigt ude af stand til at benytte offentlige transportmidler (tog, bus og flextur).

Du skal ringe til kørselskontoret og bestille kørslen, senest dagen før du skal køres, husk at oplys hvis du også skal køres hjem. 

Du skal også ringe til kørselskontoret, hvis du skal afbestille en kørsel.

Du kan ringe til kørselskontoret:
mandag - fredag kl. 8.00 - 10.00

Tlf.: 56 57 52 04

Det er kørselskontoret, der vurdere om dine helbredsmæssige forhold berettiger til kørslen. 

Har du et akut behov for at blive kørt til læge, skal du kontakte kørselskontoret hurtigst muligt.

Hvis du ikke kan nå at ringe inden kl. 10.00, så få lægehuset til at ringe og bestille kørslen.

Du skal være klar til at køre 5 min. før den tid, der er aftalt med kørselskontoret. Nogle gange skal I være flere i bilen.

Er du blevet bevilliget kørsel til læge og speciallæge, så skal du ikke betale for kørslen.

Du skal selv sørge for og betale din kørsel til lægevagt.

I særlige tilfælde kan du søge om at få udgifterne til kørslen tilbage, hvis du er:

  • Pensionist
  • I sygesikringsgruppe 1
  • Helbredsmæssigt ude af stand til at benytte offentlige transportmidler (tog, bus og flextur)

Du skal sende regningen til kørselskontoret med oplysning om dato og tidspunkt for kørslen til og fra lægevagten, beløb samt navn og cpr-nummer.

Stevns Kommune planlægger kørsel til praktiserende læge og speciallæge efter sundhedslovens § 170.