Hjælpemidler

Du kan søge hjælp til hjælpemidler, støtte til køb af bil eller boligændringer, hvis din eller dit barns funktionsevne er varigt fysisk eller psykisk nedsat.

Værd at vide om hjælpemidler

Vi kan yde støtte til hjælpemidler, hvis hjælpemidlet kan afhjælpe varige følger af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og hvis vores vurdering er, at hjælpemidlet samtidig giver dig eller dit barn en væsentlig lettere dagligdag.

Eksempler på hjælpemidler og boligindretning vi kan give støtte til:

  • Kropsbårne hjælpemidler som ortopædisk fodtøj, proteser, parykker samt syns- og høretekniske hjælpemidler.
  • Engangshjælpemidler som injektions- og testmateriale til diabetikere samt stomihjælpemidler.
  • Hjælpemidler til udlån eller tilskud til køb af forbrugsgoder for eksempel rollatorer, kørestole, el-køretøjer, toiletstole og lignende.
  • Støtte til køb af bil samt særlig indretning af bil.
  • Boligindretning som f.eks. udligning af dørtrin, opsætning af greb, etablering af rampe, opsætning af pavillon med mere.

Du kan ikke få hjælp til

  • almindeligt indbo som almindelige stole, senge og telefoner.
  • behandlingsredskaber som for eksempel en kondicykel.
  • hjælpemidler, du har købt, før du søgte om støtte.