Demens i familien

Demens er en fællesbetegnelse for en række symptomer, som skyldes sygdom i hjernen.

Alzheimers sygdom er den hyppigste demenssygdom, men der er mange forskellige sygdomme, der kan medføre demens.

Værd at vide om demens

Demens viser sig ved:

  • at hukommelsen og koncentrationen svigter
  • at evnen til at orientere sig svigter
  • at evnen til at formulere sig påvirkes
  • at personlighed, humør og adfærd forandres

Demens rammer især ældre mennesker, men kan undertiden ramme mennesker allerede i 40-50 års alderen

Hvis du har mistanke om, at en person er dement, er det vigtigt at denne søger egen læge. Så kan den rigtige diagnose blive stillet og en eventuel behandling kan komme i gang så tidligt som muligt.

Vi har to demenskoordinatorer, som kan hjælpe både dig der er ramt af demens og dine pårørende.

Du kan bl.a. søge råd og vejledning om:

 

  • Hvilke tilbud der findes for demensramte og deres pårørende i Stevns Kommune.
  • Hvad du, som demensramt eller pårørende, skal være opmærksom på rent juridisk.
  • Hvilke teknologiske hjælpemidler der findes, som kan øge trygheden og lette hverdagen for dig og dine pårørende.
  • Muligheden for at søge og blive visiteret til hjemmehjælp.
  • Muligheden for at søge og blive visiteret til en plejebolig.

Læs mere på.

Ældresagen

Alzheimerforeningen

Nationalt videnscenter for demens

Du er altid velkommen til at kontakte os via telefon 56 57 52 08 alle hverdage mellem kl. 9.00 - 10.00.

Du kan også sende os en mail