Demens i familien

Er du eller en du kender ramt af demens, kan I have brug for hjælp.

Her på siden har vi samlet information om demens, hvilke tilbud vi har og hvem du kan kontakte.

Værd at vide om demens

Demens er en fællesbetegnelse for en række symptomer, som skyldes sygdom i hjernen. Alzheimers sygdom er den hyppigste demenssygdom, men der er mange forskellige sygdomme, som kan medføre demens.

Det er især ældre mennesker, der bliver ramt af demens, men demens kan også ramme mennesker i 40-50 års alderen.

Demens viser sig ved:

  • at hukommelsen og koncentrationen svigter
  • at evnen til at orientere sig svigter
  • at evnen til at formulere sig påvirkes
  • at personlighed, humør og adfærd forandres

Hvis du har mistanke om, at en person er dement, er det vigtigt at vedkommende kontakter egen læge, så behandling og hjælp kan komme i gang så tidligt som muligt.

Vi har to demenskoordinatorer, som kan hjælpe både dig der er ramt af demens og dine pårørende.

Du kan bl.a. søge råd og vejledning om:

 

  • Hvilke tilbud der findes for demensramte og deres pårørende i Stevns Kommune.
  • Hvad du, som demensramt eller pårørende, skal være opmærksom på rent juridisk.
  • Hvilke teknologiske hjælpemidler der findes, som kan øge trygheden og lette hverdagen for dig og dine pårørende.
  • Muligheden for at søge og blive visiteret til hjemmehjælp.
  • Muligheden for at søge og blive visiteret til en plejebolig.

Læs mere på.

Ældresagen

Alzheimerforeningen

Nationalt videnscenter for demens

Du er altid velkommen til at kontakte os via telefon 56 57 52 08 alle hverdage mellem kl. 9.00 - 10.00.

Du kan også sende os en mail