EAN-Numre og fakturering

Du skal bruge det korrekte EAN-nummer, når du sender en faktura til Stevns Kommune. Fakturaer i papirudgave bliver afvist og returneret til leverandøren. 

EAN-lokationsnumre for Stevns Kommune - CVR-nr. 29 20 86 54

Arbejdsmarked, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge, 5798007740146
Integration, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge, 5798007741099

Bulderbo, Baunebovej 1, 4652 Hårlev, 5798007740696
Børn & Læring, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge, 5798007740207
Børnecentret Erikstrup, Kronhøjvej 8, 4660 Store Heddinge, 5798007740603
Børnecentret Rødtjørnen, Rødtjørneparken 6, 4660 Store Heddinge, 5798007740610
Børnehave Hotherdalen, Dalen 5 4652 Hårlev, 5798007740733
Børnehaven Humlebien, Egestræde 14, 4660 Store Heddinge, 5798007740627
Den kommunale Dagpleje, Egestræde 14, 4660 Store Heddinge, 5798007740870
Familie, Rådhuspladsen 4, 4660, Store Heddinge, 5798007740115
Hotherskolen, Faksevej 4, 4652 Hårlev, 5798007740344
Klippinge Børnecenter, Toftepladsen 2, 4672 Klippinge, 5798007740641
Klub Munkegården, Parkvej 1 A, 4660 Store Heddinge, 5798007740801
Lodbjerggård Børnehus, Lendrumvej 2, 4671 Strøby, 5798007740764
Lærkehuset, Valnøddevej 20, 4600 Køge, 5798007740719
Magnoliegården, Aggerupvej 4, 4652 Hårlev, 5798007740894
Rødvig Børnecenter,Vemmetoftevej 5, 4673 Rødvig Stevns, 5798007740658
SFO 1, Krudthuset, Toftegårdsvej 5, 4652 Hårlev, 5798007740351
SFO 2, Fritidsgården, Toftegårdsvej 3, 4652 Hårlev, 5798007740580
SFO 2, Hopstar (Munkegården), Parkvej 1A, 4660 Store Heddinge, 5798007740399
SFO Hopstar, Kronhøjvej 4, 4660 Store Heddinge, 5798007740399
Skolebibliotekerne på Stevns, Kirketorvet 2, 4660 Store Heddinge, 5798007740313
Skole-IT, Kirketorvet 2, 4660 Store Heddinge, 5798007740320
Stevns Dagskole, Toftegårdsvej 1, 4652 Hårlev, 5798007740542
Store Heddinge Skole, Kronhøjvej 4, 4660 Store Heddinge, 5798007740382
Strøby børnehave, Strøby Bygade 38B ,4671 Strøby, 5798007740726
Strøbyskolen, Lendrumvej 1, 4671 Strøby, 5798007740474
Ungdomsdagskolen, Skørpinge Mark 7, 4673 Rødvig Stevns, 5798007740412
Ungdomsskolen / SSP, Skørpinge Mark 7, 4673 Rødvig Stevns, 5798007740214

Hårlevhallen, Industrivej 39, 4652 Hårlev, 5798007741747
Kultur & Turisme + Fritid, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge, 5798007741617
Stevns Bibliotekerne, Kirketorvet 2, 4660 Store Heddinge, 5798007741662
Stevns Fyr, Fyrvej 2, 4660 Store Heddinge, 5798007741648
Stevns Musikskole, Kirketorvet 2, 4660 Store Heddinge, 5798007741723
Stevnsbadet, Parkvej 2A, 4660 Store Heddinge, 5798007741754
Stevnshallerne (tørhallerne), Parkvej 2, 4660 Store Heddinge, 5798007741778

Borgerservice, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge, 5798007741525
GIS, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge, 5798007741297
Politik & Borger, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge, 5798007739997

Egehaven, Egehaven 2, 4600 Køge, 5798007741235
Hjælpemidler, Hovedgaden 46, 4652 Hårlev, 5798007741075
Hjælper til bestemt borger, Hovedgaden 46, 4652 Hårlev, 5798007741051
Hotherhaven, Præstemarken 76, 4652 Hårlev, 5798007741167
Kommunal tandpleje, Kronhøjvej 4, 4660 Store Heddinge, 5798007741112
Madservice Stevns, Præstemarken 76, 4652 Hårlev, 5798007741174
Opholdsbetalinger, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge, 5798007741082
Sundhed & Omsorg, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge, 5798007740924
Træning & Sundhed, Hovedgaden 46, 4652 Hårlev, 5798007741204
Udeområdet Sundhed, Hovedgasden 46, 4652 Hårlev, 5798007741822

Drift & Vedligehold (bygninger), Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge, 5798007741389
Forsikringer, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge, 5798007741440
Materielgården, Frøslevvej 36, 4660 Store Heddinge, 5798007741303
Natur og Miljø, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge, 5798007741365
Rengøring, Bjælkerupvej 32, 4660 Store Heddinge, 5798007741402
Renovation, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge, 5798007741457
Rødvig Lystbådehavn, Havnevej 21, 4673 Rødvig Stevns, 5798007741624
Rådhus Hårlev (Sundhedscenter), Hovedgaden 46, 4652 Hårlev, 5798007741488
Rådhus Store Heddinge (pedel), Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge, 5798007741471
Stevns Energi, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge, 5798007741341
Stjerneholdet, Frøslevvej 36, 4660 Store Heddinge, 5798007741327
Teknik & Miljø, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge, 5798007741273
Teknisk Service, Bjælkerupvej 32, 4660 Store Heddinge, 5798007741396
Vejmyndighed, Frøslevvej 36, 4660 Store Heddinge, 5798007741310

HR/Løn og Personale, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge, 5798007740009
IT, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge, 5798007741914
Økonomi, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge, 5798007740047

Stevns Kommune, Postboks 83, 4660 Store Heddinge, 5798007739942

Vejledning til fakturering via EAN-numre

Her er en kort oversigt over de vigtigste af de lovkrav, der stilles til en faktura, samt de særlige oplysninger, der skal/bør med på en faktura til en offentlig myndighed.

 • Sælgers navn og adresse
 • Købers/kundens navn, adresse og EAN-lokationsnummer
 • Kundens personreference eller anden reference, f.eks. ordre- eller rekvisitionsnr.
 • Fakturadato (gerne angivet i et format som dette dd.mm.åååå)
 • Fakturanummer (et fortløbende nummer der bygger på en eller flere serier og som identificerer fakturaen)
 • Sælgers CVR-nr. eller SE-nr. (Er du ikke registreret med et CVR-nr., kan CPR-nr. nogle steder bruges, bl.a. på fakturablanketten)
 • Mængden/omfanget og arten af de leverede varer/ydelser
 • Momsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i pris pr. enhed
 • Det momsbeløb der skal betales
 • Fakturatotal
 • Betalingsdato (gerne angivet i et format som dette dd.mm.åååå)
 • Bankkontonummer (reg.nr. 4 cifre og kontonummer 10 cifre) eller betalingsinformation fra OCR-linje (Giro eller FIK)

Manglende eller forkert angivelse af fakturadato, forkert angivelse af bankkontonummer og manglende eller forkert angivelse af momsgrundlaget/momsbeløbet er de fejl, der oftest er skyld i, at en faktura bliver afvist.

 

Når Stevns Kommune bestiller varer eller ydelser skal vi oplyse:

 • EAN-lokationsnummer
 • Personreference eller anden reference som kan være ordre- eller rekvisitionsnummer
 • Myndighedens politik vedrørende kredittider, hvis en sådan findes (det har Stevns kommune ikke)

Har du dit eget økonomisystem, der kan danne elektroniske fakturaer og har indbygget forsendelse, får vi dem via NemHandel. Det foregår fuldt elektronisk og fakturaen er normalt fremme dagen efter.

Der kommer ind i mellem nye krav til, hvordan fakturaer skal se ud og hvilket format de skal fremsendes i. Der kan være andre krav til fakturaer, der skal sendes til det offentlige end til private samhandelspartnere. Derfor er det en god ide at følge med i, hvilke opgraderinger din systemleverandør kan tilbyde, så du undgår at dine fakturaer ikke kan sendes.

Hvis du har et økonomisystem, der kan danne elektroniske fakturaer, men ikke kan sende dem, har IBIZ-center et gratis program du kan downloade og bruge til at sende fakturaerne med.

Har du ikke et økonomisystem, der kan danne og sende fakturaer elektronisk har du på portalen virk.dk mulighed for helt gratis at indberette en faktura og sende den direkte til den offentlige myndighed. Løsningen er mest anvendelig, hvis du kun har få enkle fakturaer til de offentlige myndigheder.

Det er muligt at vedhæfte en fil som bilag til Fakturablanketten. Filen kan være et af de følgende formater: pdf, tif/tiff, png, jpg/jpeg og gif. Du kan kun vedhæfte én fil, og filen må ikke fylde mere end 1 MB.

Find NemHandel Fakturablanketten på virk

Du har også mulighed for at sende din faktura til et LæsInd-bureau, som så indscanner den og sender den elektronisk til den offentlige myndighed.

Der stilles visse krav til fakturaen for, at skanningsbureauet kan indscanne den korrekt så den kan sendes til den offentlige myndighed. Det er bl.a. specificerede varelinjer, fakturadato og angivelse af moms. Mangler fakturadatoen, eller er den angivet forkert, bliver fakturaen afvist. Er der heller ikke angivet, om der er moms på fakturaen, og hvor meget momsen udgør, vil fakturaen også blive afvist.

Der findes flere private firmaer, der handler med denne service.