Erhvervsgrund til salg

Frøslevvej 32, 4660 St. Heddinge udbydes til salg

Stor erhvervsgrund på adressen: Frøslevvej 32, 4660 St. Heddinge.

Grundstykket er omfattet af Stevns Kommuneplan 2021, område 1 E4 Frøslevvej.

 

Kontantpris kr.  893.360 + moms.

Areal: 11.167

  • Stor erhvervsgrund
  • Mulighed for bestyrerbolig
  • Bebyggelsesprocent 50 %
  • God beliggenhed i udkanten af Store Heddinge

Anvendelse 

Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål såsom service- og forretningsvirksomhed med tilhørende lager og værksted, herunder enkelte boliger (bestyrer- og portnerbolig og lignende) i tilknytning til den pågældende virksomhed.

Bebyggelsesprocent:

Maksimal bebyggelsesprocent: 50 % af den enkelte ejendom.

Udstykning:

Mindste grundstørrelse 3.000 m²

Anden information:

Der må etableres mindre butikker i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler med et bruttoareal på højst 200 m².

Det samlede maksimale bruttoetageareal til disse butikker må ikke overstige 400 m².

Det samlede maksimale bruttoetageareal for butikker til særligt pladskrævende varegrupper må ikke overstige 8.000 m².

Der skal etableres et mindst 10 m bredt beplantningsbælte i områdets nordlige del langs med område 1 B3 og 1 B4. Bæltets nærmere udformning fastlægges af kommunalbestyrelsen.

Der skal i området sikres areal til en evt. ny vej mellem Vesterbro og Frøslevvej.

Yderligere information:

For mere information om grunden og mulighederne derpå, kontakt:

Per Egedal Iskov
S:Centerchef
O:Erhverv, Kultur & Turisme