Min nabo og jeg er uenige om vores hegn

Du kan anmode om et hegnsyn, hvis du ikke kan blive enig med din nabo om for eksempel rejsning af nyt hegn, ændring af hegn eller vedligeholdelse af jeres hegn.

Sådan anmoder du om hegnsyn

Hvis du ønsker hegnsyn, skal du sende en skriftlig anmodning. Du skal give en præcis beskrivelse af problemet, og hvad du vil opnå med et hegnsyn.

Når vi har modtaget din anmodning, vil du og din nabo blive indkaldt til hegnsyn.

Pris

En hegnsynssag koster kr. 2.009 kr. Pr. 1. januar 2024 er prisen 2.100 kr.

Hegnsynet bestemmer, hvem der betaler gebyret og hvordan. Ved forlig bliver udgiften normalt delt mellem parterne.

Gebyret droppes, hvis begge parter tilkendegiver at have fundet en løsning på problematikken inden en uge fra modtagelsen af kvitteringsbrevet. Hæves sagen senere – inden besøg af hegnsynet – vil gebyret være på 1.148 kr.

Sådan fungerer Hegnsynet

Hegnsynet optræder neutralt og vil vejlede både dig og din nabo. Hegnsynet vil forsøge at opnå et forlig, men hvis det ikke lykkes, træffer Hegnsynet en afgørelse. Hegnsynet vil også fastsætte en fordeling af de omkostninger, som beslutningen medfører.

Nyttige links

Hegnsloven og Hegnsyn – Infografik på din-bolighandel.dk

Lov om hegn på retsinformation.dk

Hjemmesiden for Foreningen af hegnsyn i Danmark

Værd at vide om hegnsyn

Udgangspunktet er, at højden af hegnet bør fastsættes til 1,80 meter, hvis ikke særlige forhold taler for andet. Ved uenighed vil det være hegnsynet, som fastsætter højden. Højden kan ikke uden naboens samtykke overstige 2 meter.

Bygningsdele og hegnsmure på over 1,8 meter er IKKE omfattet af hegnsloven, men i stedet af bygningsreglementet.

Levende fælleshegn kan kræves nedkappet én gang årligt til en højde af 2 meter eller til den af hegnsynet fastsatte højde.

Du kan kræve, at der bliver sat hegn op i skellet, også selvom din nabo er imod, medmindre der eksisterer et eget hegn, der fungerer som forsvarligt hegn mellem din og din nabos ejendom.

Du må selv bestemme, hvordan dit eget hegn ser ud, med mindre hegnet er til større ulempe end jeres fælles hegn eller beskadiger fælleshegnet.

Dit eget hegn må ikke være højere end fælleshegnet plus afstanden fra dit eget hegn til skellinjen.

Eksempel: Står dit eget hegn 50 centimeter fra skellet, må det maksimalt være 50 centimer højere end fælleshegnet.

 

Hegnsynet behandler kun sager om fælleshegn; dvs. hegn, som tydeligt afskiller de to naboejendomme fra hinanden, samt egne hegn, der står på din egen grund langs ejendomsskellet dog ikke længere væk end 1.75 m.

Hegnsynet kan behandle sager om generende grene og rødder, der beskadiger hegnet eller er til fare for naboejendommen.

Hegnsynet afgør ikke skelsager; dvs. sager om, hvor skellet mellem din og naboens grund ligger. Hvis I er uenige om, hvor skellet ligger, skal I bestille en landinspektør til at lave en bindende fastlæggelse af ejendomsskellet. Den, der bestiller landinspektøren, hæfter som udgangspunkt for betaling af regningen.

Hegnsynet 2022 - 2025 består af:

  • Formand: Poul Erik Brixtofte (suppleant: Anders Rysgaard)
  • Medlem: Ib Petersen (suppleant: Anne Munch)
  • Medlem: Carl Skou (suppleant: Anette Mortensen)