Opvarmning af ejendomme i fremtiden

Lige nu undersøger vi, hvor der er muligheder for fælles varmeløsninger. Inden udgangen af 2022 får du besked om, hvad der kan være muligt.

Netop nu er vi i gang med en samlet varmeplan for Stevns. Vi ser på mulighederne for at etablere kommunal fjernvarme, og på mulighederne for at yde bistand ved etablering af andre fælles varmeløsninger i mindre målestok.

Du får et brev

Ved årsskiftet får du et brev med oplysning om, hvorvidt din ejendom ligger i et af de områder, hvor der er planer om kommunal fjernvarme.

Infomøde om muligheder for fælles varmeforsyning : 

Den 10. oktober holdt vi to informationsmøder i træk i Hårlevhallen. Her fortalte vi både om, hvordan udsigterne er til kommunal fjernvarme og hvilke muligheder der er, hvis man bor et mindre bysamfund eller i bydele, hvor der ikke er planer om kommunal fjernvarme.

Se plancherne fra informationsmødet (pdf)

Læs mere om varme og udskiftning af fyr

Hvis Rusland lukker for gassen til Danmark, vil gasforsyningen til private husstande ikke blive påvirket.

Det er Energistyrelsen som fastlægger hvem der skal være sikret gas i en i en situation, hvor der ikke er gas nok til det danske marked. Her er private boliger samt små og mellemstore virksomheder sikret på bekostning af store energitunge virksomheder. Der er ikke virksomheder på Stevns, som vil få lukket for gassen.

Det er ikke et krav at du her og nu skal skifte til en ny type opvarmning af din bolig.

Mens vi arbejder på den nye varmeplan, er der nogle ting du skal være opmærksom på, hvis du overvejer at udskifte dit fyr med eksempelvis en varmepumpe:

 • Undersøg om du skal energirenovere din bolig og om det skal gøres før eller samtidig med at du evt. får udskiftet dit fyr. Herved sikrer du, at den nye varmekilde passer både til husets aktuelle og fremtidige varmebehov.
 • I områder, hvor boligerne ligger tæt, kan der måske være mulighed for at etablere en form for fælles lokal varmeforsyning. Her vil det typisk være bedst, hvis du kan vente med at udskifte dit fyr, indtil det er afklaret, om der kommer en fælles løsning.
 • Jo større andel af boligejerne i et område, som går med i en fælles varmløsning, des billiger kan det blive for den enkelte. Og derved øges chancen for, at der kan etableres en rentabel løsning.
 • Hvis dit fyr går i stykker inden en eventuel fælles varmeløsning er klar, kan du overveje at lease en varmepumpe i stedet for at købe en.
 • Hvis du bor i et område, hvor boligerne ligger meget spredt, vil der ikke være økonomi i at lave en fælles varmeløsning i dit lokalområde. Her kan en løsning være at skifte til en individuel varmepumpe.
 • Hvis du installerer eller leaser en varmepumpe, skal du være opmærksom på, at varmepumper kan give anledning til støj.
 • Jordvarmeanlæg kræver en tilladelse fra kommunen, inden du går i gang.
 • Hvis du skifter opvarmningsform, skal du huske at rette rette dine BBR-oplysninger på Vurderingsstyrelsens hjemmeside.
 • Hvis du går væk fra at bruge naturgas, skal du huske at opsige din gasforsyning hos Evida.
 • Energistyrelsen har lavet et webinar til dig, der har gasfyr, hvor du får tips og tricks til at spare på energien.

Få overblik over dine muligheder for skift af varmeløsning på SparEnergi´s hjemmeside.

Læs mere om dine tilskudsmuligheder og om, hvordan du søger på SparEnergi’s hjemmeside.

 

I april 2022 vedtog Folketinget en ændring af varmeforsyningsloven, som fastlægger, at ”Tilslutningspligt til distributionsnet til fremføring af naturgas er uden betydning”.

Det betyder at du, simpelthen bare ikke skal tage dig af det, selv om det fremgår af lokalplanen for det område du bor i, at der er tilslutningspligt til naturgasnettet.

Det samme gælder, hvis det fremgår af tingbogen, at der er tilslutningspligt.

Du skal derfor heller ikke søge om dispensation fra tilslutningspligten, selv om det måske står i lokalplanen.

Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte byggesagsafdelingen pr. mail: byggesag@stevns.dk eller på telefon 56 57 54 24

Screening tyder på gode muligheder i Hårlev, Store Heddinge og Strøby Egede

Vores indledende screening af hele Stevns viser, at fjernvarme ser ud til at være gennemførlig i Hårlev, Store Heddinge og Strøby Egede. Her ser det ud til, at fjernvarme vil:

 1. have stort tilslutningspotentiale
 2. have fornuftig selskabsøkonomi
 3. være fordelagtig rent samfundsøkonomisk

Screeningen er lavet med udgangspunkt i en række generelle forudsætninger. Derfor arbejder vi nu videre med mere konkrete undersøgelser af mulighederne for fjernvarme i Hårlev, Store Heddinge og Strøby.

Læs screeningen her (pdf)

Notat peger på potentiale i det nordlige Rødvig

Screeningen viser, at det næppe er muligt at lave en fjernvarmeløsning, som kan leve op til kravene om en fornuftig økonomi, i hele Rødvig.

I det nordlige Rødvig, kan der måske være grundlag for at etablere en mindre fælles varmeløsning. Det kræver, at der er tilstrækkelig høj tilslutning blandt forbrugerne i området.

Læs notatet om Rødvig Nord her (pdf)

Mulige potentialer i mindre bysamfund eller bydele

Vi har ikke fået undersøgt nærmere, om der i nogle af de mindre bysamfund eller bydele på Stevns kunne være grundlag for at etablere en fælles, lokal varmeløsning i mindre målestok.

Men kommunen tilbyder bistand til lokale arbejdsgrupper, der arbejder med at få afklaret mulighederne for at få en fælles lokal varmeløsning i deres by.

Det kan vi ikke svare på endnu.

Der er mange skridt på vejen, før det første spadestik kan tages – og mange usikkerheder undervejs.

Ifølge de aftaler og den lovgivning, vi har i dag, skal der så vidt muligt ligge godkendte projektforslag for de kommende fjernvarmeområder inden udgangen af 2023. Og tidsplanen for etablering af fjernvarmen skal fremgå af projektforslagene.

Kommunen tilbyder bistand til lokale arbejdsgrupper, der arbejder med at afklare mulighederne for at få en fælles, lokal varmeløsning i deres by eller bydel. Området må selvsagt ikke være omfattet af de konkrete planer for kommunal fjernvarme.

Tilbuddet omfatter bl.a. finansiering af en indledende screening af den projektidé, som arbejdsgruppen i dialog med kommunen og andre har fundet frem til, tegner til at være den bedste lokale løsning. Herudover kan kommunen bl.a. hjælpe med at arrangere borgermøder og oplyse om, hvilken myndighedsbehandling, der vil være behov for.

Der skal være tale om et projekt af en vis størrelse. Tommelfingerreglen er, at projektet skal omfatte mindst 50 boliger, så behovet for samlet varmekapacitet typisk kan forventes at være på mindst 250 kW. 250 kW er den grænse, der er fastsat i lov om varmeforsyning for, hvornår der er tale om et såkaldt kollektivt varmeforsyningsanlæg.

Arbejdsgruppen skal sandsynliggøre, at der tegner til at være en bred opbakning til projektet i lokalsamfundet. I den sammenhæng er det en god idé, at repræsentanter for de eksisterende lokale foreninger, som for eksempel borgerforening eller grundejerforening(er) bliver inddraget i arbejdet, og at afholde en form for borgermøde forholdsvis tidligt i processen.

Hvis screeningen falder fornuftigt ud, og der er god lokal opbakning, skal arbejdsgruppen herefter i gang med at få udarbejdet et konkret projektforslag og få etableret et lokalt varmeforsyningsselskab (et amba).

Læs mere om fælles varmeforsyning i mindre målestok på KL´s hjemmeside

I dag er der ingen fjernvarmeselskaber i Stevns. Men Kommunalbestyrelsen har besluttet, at kommunen skal arbejde på at få etableret et kommunalt selskab i samarbejde med KLAR Forsyning.

Fjernvarmeselskaber kan også etableres på privat initiativ, fx i regi af mindre bysamfund, som ikke bliver omfattet af den kommunale fjernvarme. Dansk Fjernvarme, der er fjernvarmeselskabernes brancheorganisation, har beskrevet hvordan du laver et fjernvarmeselskab.

I Stevns Kommune er der udlagt naturgas i mange bysamfund og næsten 4.500 husstande af de i alt ca. 10.650 husstande er tilsluttet naturgas. Hertil kommer over 250 virksomheder, institutioner mv.

Regeringens overordnede plan for udskiftning af gasfyr i husholdninger er at 30-50 % skal erstattes af fjernvarme, mens 20 % erstattes af varmepumper inden 2030. Samtidig vil regeringen fremme produktionen af (grøn) biogas, som skal erstatte den fossile naturgas. Hermed vil de resterende gaskunder efterhånden også komme over på vedvarende energi.