Stevnshøj – demensplejecenter og rehabilitering

Stevnshøj ligger i Store Heddinge (Bjælkerup) tæt på offentlig transport mod Køge, og tæt på bymidten med mange indkøbsmuligheder og hyggelige spisesteder.

Værd at vide om Stevnshøj plejecenter

Plejecenter Stevnshøj
Stevnshøjvej 50
4660 Store Heddinge
Tlf.: 56 57 51 11
Send en mail til Stevnshøj

Gymnastik

1-2 gange om ugen har du mulighed for at være med til at lave gymnastik. Derudover planlægger vi, i samråd med beboerne, forskellige aktiviteter såsom små udflugter, oplæsning, film, musik, foredrag m.m.

Gudstjeneste

På Stevnshøj er der gudstjeneste én gang om måneden. Her læses Ordet og der er mulighed for nadver. Efter ønske synger vi årstidens salmer og sange.

Venne- og Støtteforeningen er desværre ikke aktiv i øjeblikket, men du kan kontakte os på Stevnshøj, hvis du ønsker mere information.

Det er Stevns Kommunes Visitationsudvalg, som står for dit lejemål. Når du er godkendt til en plejebolig, får du tilsendt en lejekontrakt, som du skal returnere til Ejendomsadministrationen Vordingborg Boligselskab i underskrevet stand.

Ønsker du at se lejemålet inden indflytningen skal du kontakte Vordingborg Boligselskab på 21 24 30 60.

Inden du flytter ind skal du udføre et indflytningstilsyn sammen med en medarbejder fra Vordingborg Boligselskab. Når det er gjort, kan du sammen med personalet/teamlederen på det pågældende plejecenter aftale nærmere om din indflytning. Det kan tage nogle dage at skaffe hjælpemidler og andet, men hvis du har brug for at flytte hurtigt, finder vi ud af det.

Ved indflytning vil du og dine pårørende blive budt velkommen og modtaget af den medarbejder, der er din kontaktperson.

Det er vigtigt, at du føler dig tryg og velkommen i dit nye hjem, og derfor beder vi familie eller pårørende om at hjælpe ved indflytningen, så dine møbler og andre personlige ting er på plads, når du flytter ind.

Der må ikke være møbler i badeværelset. Derudover fraråder vi gulvtæpper og for mange pyntegenstande - særligt hvis du ikke selv støver af.

Inden for de første 14 dage taler vi med dig og din familie om dine interesse,r og hvad du har beskæftiget dig med i dit liv.

Ved indflytning skal du selv sørge for:

  • Gardiner og gardinstænger samt opsætning
  • Pedalspande til køkken og bad
  • Badeforhæng
  • Lamper til stue og soveværelse
  • Dyne, hovedpude, sengetøj m.v. (El-senge forefindes i samtlige lejligheder)
  • Personlige møbler, tøj m.v.

Opsigelse

Opsigelse for plejeboliger er 1 måned, gældende fra den 1. i en måned og måneden ud. Opsigelsen skal være skriftlig.

Når boligen er fraflyttet i ryddelig og rengjort stand, udarbejder vi en synsrapport. Rapporten udarbejdes sammen med dig og dine pårørende samt en medarbejder fra Vordingborg Boligselskab.

Forsikringer

Du er selv ansvarlig for at tegne indboforsikring samt evt. ansvars- og brandforsikring. Stevns Kommune har tegnet de nødvendige bygningsforsikringer.

Boligernes størrelse

Boligerne har forskellig størrelse og kan indeholde følgende:

  • Kombineret stue/køkken/tekøkken
  • Soveværelse
  • Bad/wc
  • Fællesareal (egen andel)

Det fælles boligareal indeholder bl.a. gangarealer, vaskeri, fælles opholdsrum med køkken, spiseplads og hyggeområder.

Nødkald

Der er nødkald i alle boligerne. 

Post

Posten bliver omdelt af personalet.

Ejendomsfunktionær

Der er tilknyttet en medarbejder fra Vordingborg Boligselskab til boligerne. Medarbejderens opgave er primært at vedligeholde og reparere bygninger og vedligeholde bebyggelsens grønne områder samt renholde adgangsveje og stier m.v.

Maden på Stevnshøj kommer fra Madservice Stevns Kommune. Du kan vælge at spise på din egen stue eller i fællesrummet. Vi serverer kaffe, frugt og kolde drikke som mellemmåltider.

Vil du fejre din fødselsdag eller en anden stor begivenhed kan du selvfølgelig gøre det på Stevnshøj. Du og dine pårørende kan aftale nærmere med køkkenpersonalet. Køkkenet er meget fleksibelt!

Køkkenet udgiver bladet 'Den Grønne Madkurv', som indeholder menuplaner.

Find priserne på maden her. Herudover kan du tilkøbe drikke med kapsel: snaps, øl, sodavand samt vin.

Til visse menuer på kostplanen samt på højtidsdage/ved andre særlige begivenheder serverer vi vin til maden. Og til frokoster på helligdage serverer vi snaps og øl/sodavand. Disse drikkevarer er med i den samlede pris.

Betaling for maden sker over din pension og afregnes i måneden efter, at måltiderne er spist. Det vil sige, at mad spist i januar trækkes i pensionen gældende for marts måned.

Selvom du vælger den fulde døgnkost, vil du altid kunne melde fra, hvis du ikke er tilstede til måltidet. Og der sker automatisk fradrag i betalingen.

Priser på mad

Madservice

  2024 2023
Fuld kost på plejecentre pr. måned 4.113 kr.  3.958 kr.
Døgnpris på plejecentre 133 kr. 127 kr.
Døgnpris på plejecentre, ægtefælle 133 kr. 127 kr.
Døgnpris for borger udenfor kommunen  133 kr. 127 kr. 

 

Madservice, kølemad pr. dag

  2024 2023
Hovedret, udbragt 61 kr. 49 kr.
Hovedret, udbragt, ægtefælle 55 kr. 43 kr.
2 retter udbragt 75 kr. 60 kr.
2 retter, udbragt, ægtefælle 69 kr. 54 kr.
Biret 18 kr.  15 kr.
2 retter i café på centrene 75 kr. 57 kr.
Ophold på korttidspladser
madservice + øvrige udgifter pr. dag
170 kr. 163 kr. 

Rengøring

Vi opfordrer dig til at hjælpe med rengøring i det omfang, du har mulighed for det. Herudover bliver der gjort rent i din bolig en gang hver 14. dag  efter den standard, der er i Stevns kommune.

Fællesarealerne rengør vi dagligt.

Vask

Som en del af servicepakken kan du tilmeldes vasketøjs ordning, men din pårørende har også mulighed for at hjælpe med det. 

Vinduespudsning

Ejendomsselskabet pudser vinduer i alle fællesrum. Ønsker du at få pudset vinduerne i din bolig, skal du selv sørge for en vinduespudser. Plushøj har aftale med en vinduespudser og den aftale har du mulighed for at koble dig på.

Du skal selv afregne med vedkommende.

Priser for leje af linned og vask

Plejetilbud - pris

2024

2023

Servicepakke excl. leje/vask af linned og tøj 254 kr. 246 kr.
Vask/leje af linned 285 kr. 276 kr.
Vask af tøj 70 kr. 68 kr.
Korttidsplads   163 kr.

Hvis du ønsker tv-pakker, telefon og evt. internet skal du eller dine pårørende selv sørge for det og selv betale for det, da det er et privat anliggende mellem lejer og udbyder. Du vælger selv den udbyder du ønsker. Du skal selv betale for TV-licensen.

Telefon

Telefonen skal helst være flyttet inden indflytningsdagen.

Læge

Du kan vælge vores faste plejecenterlæge, men du kan også vælge at beholde din egen praktiserende læge.

Medicin

Personalet administrere din medicin og genbestiller medicin hos egne læge, medicinen bringes fra apoteket til plejecentret, hvor det opbevares i et aflåst skab.

Plejepersonalet hjælper dig med at give medicinen på de rette tidspunkter.

Tandlæge

Der tilbydes omsorgstandlæge til de borgere, der ikke kan komme til egen tandlæge. Betalingen for dette er fast beløb per måned. Plejepersonalet har ikke mulighed for at følge dig til tandlæge.

Se priser for omsorgstandlæge

Takster for kommunale tandpleje og omsorgstandlæge 2024 2023
Omsorgstandpleje egenbetaling pr. måned 48,33 kr. 47,50 kr.
Specialtandpleje egenbetaling pr. måned Cirkulære Cirkulære
Børnetandpleje (0-15 år) egenbetaling pr. måned  Cirkulære Cirkulære

Du eller dine pårørende skal selv finde frisør eller fodterapeut, og samtidig skal I selv aftale, hvordan I klarer betalingen.