Sundheds- og Frivillighedscenter

I Sundheds- og Frivillighedscentret har vi samlet al Stevns Kommunes viden om sundhedsfremme og forebyggelse. Det skal bidrage til at kvalificere kommunens sundhedsindsatser nu og i fremtiden.

Vi har mange forskellige tilbud om sundhed og forebyggelse, der retter sig til både børn, unge, voksne og ældre.

Sundheds- og Frivillighedscenteret ligger på Hovedgaden 46 i Hårlev.

Værd at vide om tilbud på Sundheds- og Frivillighedscentret

Stevns Kommune har følgende aktiviteter:

  • Træning (ergo- og fysioterapeuter mv.)
  • Sundhedsfremme og forebyggelse
  • Hjemmeplejen
  • Sygeplejersker
  • Sygeplejeklinik
  • Kontinensklinik
  • Demenskoordinator
  • Demens Rådgivnings- og aktivitetscenter

På Sundheds- og Frivillighedscentret er der en række tilbud til frivillige foreninger eller andre frivillige initiativer.

Læs mere på Stevns Frivillighedscenters hjemmeside