Sundheds- og Frivillighedscenter

Sundheds- og Frivillighedscentret tilbyder sundhed og forebyggelse.

Sundhed og forebyggelse

Sundheds- og Frivillighedscentret rummer al vores viden om sundhedsfremme og forebyggelse. Sådan kvalificerer vi vores sundhedsindsatser både nu og i fremtiden.

Vi har mange forskellige tilbud om sundhed og forebyggelse, der retter sig til både børn, unge, voksne og ældre.

Sundheds- og Frivillighedscenteret ligger på Hovedgaden 46 i Hårlev.

Lej lokale på Sundheds- og Frivillighedscentret

Private aktører kan leje lokaler til sundhedsfremmende aktiviteter på centret. Aktiviteterne kan f.eks. være fodpleje, akupunktur, psykolog og lignende.

Kontakt centerchef for at høre mere om leje af lokalerne.

Dorthe Holmboe
S:Centerchef
O:Sundhed & Omsorg

Sundheds- og Frivillighedscentrets tilbud

  • Træning (ergo- og fysioterapeuter mv.)
  • Sundhedsfremme og forebyggelse
  • Hjemmeplejen
  • Sygeplejersker
  • Sygeplejeklinik
  • Kontinensklinik
  • Demenskoordinator
  • Demens Rådgivnings- og aktivitetscenter

På Sundheds- og Frivillighedscentret er der en række tilbud til frivillige foreninger eller andre frivillige initiativer.

Læs mere på Stevns Frivillighedscenters hjemmeside