Klimaplan

Stevns Kommunes nye klimaplan ligger klar i slutningen af efteråret.

Planen har været i høring frem til d. 18. september 2023. Det sidste, der mangler, er Kommunalbestyrelsens, CONCITO's og C40-bynetværkets endelige godkendelse af planen.

Du kan se den udgave af klimaplanen, som har været i høring, på stevns.dk/klimaplan

Klimaplanen fastsætter overordnede mål om, at

  • Udledningerne af drivhusgas inden for kommunens geografi skal reduceres med en tredjedel frem mod 2030 set i forhold til 2019
  • Stevns Kommune skal være klimaneutral i 2050
  • Stevns Kommune skal være klimarobust og modstandsdygtig overfor klimaforandringerne senest i 2050

Klimaplanen omfatter 20 tiltag vedr. reduktion af drivhusgasser og 18 tiltag vedr. klimarobusthed.

DK2020 partnerskab bliver til Klimaalliancen

Stevns Kommunes klimaplan er lavet i regi af DK2020-partnerskabet, som har involveret næsten alle landets kommuner, Realdania, Kommunernes Landsforening, de fem regioner og CONCITO – Danmarks Grønne Tænketank.

I DK2020-projektet har kommunerne skulle bruge en tilpasset udgave af den standard for klimaplanlægning, som anvendes af det internationale C40-bynetværk for klima-ambitiøse storbyer.

DK2020-partnerskabet er fra 1. april 2023 videreført i Klimaalliancen, som de næste fem år skal hjælpe kommunerne med at omsætte deres planer til effektiv klimahandling.

 

Spørgeskemaundersøgelse

Kommunen udsendte i starten af 2023 et spørgeskema ud til 4000 tilfældige stevnsborgere for at få input til klimaplanen. Ud af de 4000 har 1090 borgere svaret på alle spørgsmål, og 155 har gennemført dele af spørgeskemaet.