Handicapprisen

Med handicapprisen hylder vi de indsatser, som er med til at forbedre hverdagen for personer med et handicap, så en eller flere personer oplever større livskvalitet.

Næste indstillingsperiode bliver i efteråret 2024. Vi annoncerer i dagspressen, når indstillingsperioden sættes i gang.

Indstil din kandidat til handicapprisen

Link til formular er kun aktivt i indstillingsperioden.

Kriterier for Stevns Kommunes handicappris

Kriterierne er godkendt i Handicaprådet den 18. august 2022.

Handicapprisen kan gå til en person, virksomhed, institution, forening, organisation eller andet, som på den ene eller anden måde er med til at forbedre vilkårene for personer med handicap. Indsatsen skal være med til forbedre hverdagen, så en eller flere personer med handicap oplever større livskvalitet.

Prismodtageren skal bo i Stevns Kommune og skal yde en indsats, som går ud over det man kan forvente i nære relationer. Indsatsen skal komme borgere i Stevns Kommune til gode.

Det kan for eksempel være:

  • en lokal ildsjæl, som i forbindelse med behandling, pædagogisk arbejde, deltagelse i fritidsaktiviteter, beskæftigelse eller andet forbedrer hverdagen for personer med handicap.
  • en handicappet borger, der på trods af et eller flere svære handicaps, har bevaret et aktivt liv og bidrager med humør og livsglæde til at hjælpe andre.
  • virksomheder, som involverer eller ansætter personer med handicap.
  • virksomheder eller andre, som skaber nem adgang og tilgængelighed for personer med handicap. Det kan være adgang til bolig, forretning, museum, forsamlingslokale, skole, sportshal eller andet, hvor handicappede sommetider kan føle sig udenfor.
  • sportsklubber, som arbejder aktivt for handicapidræt.

Alle borgere i Stevns Kommune kan være med til at indstille kandidater til handicapprisen. Med din indstilling kan du få indflydelse på, hvem der fortjener prisen og hvad der skal sættes pris på.

Du indstiller din kandidat via elektronisk formular her på siden.

Fortæl hvorfor netop din kandidat skal have handicapprisen, og husk at vi skal bruge kandidatens navn, adresse og telefonnummer, så vi har mulighed for at kontakte vedkommende.

De indsendte forslag bliver vurderet i Handicaprådet, som udpeger prismodtageren.

Kontakt Handicaprådet hvis du har spørgsmål.

Send en mail til Handicaprådets sekretær hvis du vil vide mere.

Indstillingsperioden er som regel i efteråret, med efterfølgende prisuddeling på FN´s internationale handicapdag den 3. december.

Vi annoncerer i Stevnsbladet og her på hjemmeside, når det er muligt at indstille kandidater til handicapprisen.