Olietanke

Her kan du se, hvad du skal gøre, hvis du vil sløjfe en olietank samt de regler du skal følge, hvis du har en privat olietank.

Du skal tømme tanken og sløjfe den korrekt, for at sikre dig selv mod en senere potentiel jordforurening. Hvis du finder en forurening, skal du standse arbejdet straks og anmelde forureningen til Stevns Kommune.

Fjernelse af olierester og rørforbindelser

Hvis du vil sløjfe din nedgravede olietank skal du gøre følgende:

Ved nedgravede tanke gælder desuden:

  • Påfyldningsstudsen og udluftningsstudsen fjernes og tanken plomberes, så det ikke længere er muligt at fylde fyringsolie i tanken.

Skal tanken fyldes med sand eller graves op?

Der er ikke krav om, at du skal fylde tanken med sand eller grave den op.

Hvis der er fare for sammenstyrtning (f.eks. ved tung kørsel) anbefaler vi dog, at du fylder sand i tanken eller graver den op. Du bør fylde sand i en plasttank for at forhindre, at den stiger op mod overfladen.

Vær særlig opmærksom på din olieplasttank

I løbet af sommeren 2018 blev der konstateret et øget antal revner og skader på plasttanke. Dette skyldes sandsynligvis den øgede lys- og varmepåvirkning, forårsaget af den varme sommer og høje temperatur. Derfor er det en god idé løbende at holde øje med din tank og tjekke den for revner og skader — især hvis din tank:

  • Står udendørs og ikke er overdækket
  • Er udsat for direkte sollys og varme

Sådan kan du holde øje med en plastolietank hos Topdanmark

Læs mere om forsikringsordningen hos Topdanmark.

Har du en utæt olietank, kan du ringe alarm til 112 eller kontakte Teknik & Miljø på tlf.: 56 57 57 57 indenfor åbningstiden.

Giv besked til kommunen

Hvis du sløjfer din olietank eller installerer en ny, skal vi altid have besked, så vi kan opdatere oplysningerne på din ejendom.

Utætte olietanke kan forurene jorden, og olien kan sive ned i grundvandet. Din olietank skal være typegodkendt, og den skal holde tæt.

Miljøstyrelsen har fastsat terminer for, hvornår de forskellige typer olietanke skal sløjfes, og du skal selv være opmærksom på, hvornår din olietank skal sløjfes.

  • Hvis du er i tvivl om din olietank er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Teknikeren foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.
  • Fabrikationsåret står på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen, på selve tanken eller på tankattesten. Hvis det er svært at datere din tank, kan du få hjælp i Miljøstyrelsens vejledning. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som almindeligvis har en kopi.

Tager du en olietank varigt ud af brug eller sætter en ny op, skal du huske at give kommunen besked. Du kan få flere oplysninger om reglerne for olietanke hos kommunen.

Når du skal have en ny olietank, skal du anmelde det til kommunen 14 dage inden etableringen, uanset om den er overjordisk eller skal nedgraves.

Anmeldelsen skal indeholde:

  • en skitse over olietanken og rørenes placering på ejendommen
  • en beskrivelse af olietankens størrelse og type, samt hvilket materiale den er lavet af
  • tidspunkt for etablering

Du skal sikre dig, at leverandøren udleverer en tankattest. Attesten er en garanti for, at din olietank er typegodkendt til at opbevare fyringsolie. Du skal sende attesten til kommunen senest på etableringstidspunktet.

Går der hul på din olietank, skal du straks melde det til kommunen. Det gælder både for olietanke i brug, og gamle, som ikke længere er i brug.

Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring, som dækker for oprensning af olieforurening.

Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Energi- og Olieforum, oliebranchens brancheorganisation, eller fra en leverandør, der får olie fra et af disse.

Du er dog ikke dækket, hvis din tank eller rør er ulovlige. I så fald må du selv betale for oprensningen.

Du kan få mere at vide om reglerne for oprydning af forurening fra en utæt olietank hos kommunen. Hos Drivkraft Danmark kan du få mere at vide om den fælles forsikring mod olieudslip.

Indhold fra borger.dk