Skolebus

Transport til og fra skole med bus

I Stevns Kommune er skolebuskørslen fra 1. august 2016 en del af den kollektive trafik på Stevns.

De 3 folkeskoler bliver betjent af følgende busruter:

Store Heddinge skole bliver betjent af rute 252, 271, 272 og 273.
Hotherskolen bliver betjent af rute 252, 253, 274 og 275.
Strøbyskolen bliver betjent af rute 108, 109, 251, 253 og 271.

 

Værd at vide om skolebussen

I Stevns Kommune har dit barn har ret til gratis kørsel til distriktsskolen, hvis afstanden mellem jeres hjem og skolen er større end:

  • 0. – 3. klasse: 2,5 km.
  • 4. – 6. klasse: 6 km.
  • 7. – 9. klasse: 7 km.
  • 10. klasse: 9 km.

Desuden giver vi buskort, hvor skolevejen er vurderet for særlig trafikfarlig.

Det er skolerne, der udsteder buskort til dit barn, når det har ret til gratis kørsel.

Vi har i 2018 i samarbejde med Cowi udarbejdet kort over de veje, vi vurderer som særligt trafikfarlige skoleveje. Vi har lavet kort for henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling for hvert skoledistrikt. Kriterierne for vurderingen af vejen fremgår af de enkelte kort. De særlig trafikfarlige veje er markeret med rødt.

Disse parametre indgår i vurderingen:

  • Trafikmængde
  • Vejens indretning – er der cykelsti eller fortov
  • Hastighedsbegrænsning
  • Er der krydsningsmuligheder og er de sikre

Vi bruger kortene og de trafiksikkerhedsforbedringer, der er udført efterfølgende, når vi vurderer om, der kan tildeles buskort, fordi skolevejen er særlig trafikfarlig.  

Kortene er under opdatering.

Hotherskolen: 0.-3. klasse
Hotherskolen: 4.-6. klasse
Hotherskolen: 7.-9. klasse
Store Heddinge Skole: 0.-3. klasse
Store Heddinge Skole: 4.-6. klasse
Store Heddinge Skole: 7.-9. klasse
Strøbyskolen: 0.-3. klasse
Strøbyskolen: 4.-6. klasse
Strøbyskolen: 7.-9. klasse

Vi henviser til Movias kundeservice for spørgsmål om køb af kort, priser mm. Kundeservice kan kontaktes på tlf. 70 15 70 00 eller på dinoffentligetransport.dk.

Køreplaner

Rute 108 og 109

Rute 251, 252, 253 og 254 

Rute 271, 272, 273, 274 og 275