Din affaldsordning

Lav ændringer i din affaldsordning og se, hvornår vi henter dit skrald.

Priserne finder du nederst på siden.

Kontakt affaldsfirmaet

I Stevns bliver dit affald indhentet af firmaet Verdis.

Hvis du oplever problemer med at få hentet dit affald, skal du kontakte dem.

Kontakt

Verdis

Afhentning af affald

Dit affald bliver hentet med faste intervaller:

 • Rest- og madaffaldet: Hentes hver 14. dag og ugentligt i juni-august
 • Plast, metal, mad- og drikkekartoner: Hentes hver fjerde uge.
 • Småt pap, papir og glas: Hentes hver fjerde uge
 • Tekstil og farligt affald: Hentes fire gange om året
 • Haveaffald: Hentes to gange om året, forår og efterår
 • Stort pap: Hentes hver fjerde uge

Se, hvornår vi henter affald hos dig, i tømmekalenderen på Renoweb.dk

Krav til din skraldespand

Hjælp skraldemanden med at få adgang til dine skraldespande. Husk altid:

 • Din skraldespand skal være lukket og låst.
 • Dit affald skal være sorteret korrekt.
 • Overhold adgangskravene. Du finder dem i næste afsnit: Adgangskrav.

Adgangskrav

Skraldespanden skal stå max 25 meter fra vejen, hvor skraldebilen holder.

Ryd vejen hen til dine skraldespande. Vejen skal have et jævnt underlag, så skraldemanden kan komme til. Læg f.eks fliser, så underlaget bliver kørefast.

Hvis du har ansvar for træer og buske, der vokser hen over vejen, så skal du beskære dem, så skraldebilen kan komme forbi.

Hvis skraldespanden står bag en låge eller i et skur, skal du huske to ting:

 1. Åbningen ind til skraldespanden skal være minimum 1 meter bred.
 2. Lågen skal kunne stå åben af sig selv.

Stil ikke skraldespanden ovenfor en trappe eller andre stejle stigninger.

Fjern ting, der står i vejen, og ryd blade og sne i vinterhalvåret, så skraldemanden nemt kan komme frem til din skraldespand.

Du får en seddel, hvis dit affald ikke er blevet hentet

Skraldemanden skal efterlade en seddel, som forklarer, hvorfor dit affald ikke er blevet hentet.

Hvis du ikke har fået hentet affald og der ingen seddel er, så er der sket en fejl, som du skal melde til os.

Indmeld, at du mangler at få afhentet affald på Renoweb.dk

Andre problemer med affaldsindsamlingen

Hvis du oplever andre problemer med affaldsindsamlingen såsom, at affaldsbeholderen mangler klistermærker, ikke er sat på plads efter tømning, er ødelagt eller andet, kan du melde dette til os. 

Indmeld øvrige problemer med affaldsindsamling

Følg med i affaldshåndteringen

Hvis du er nysgerrig på, hvordan vi egentlig behandler dit affald, så følg med online.

Vi har samlet data på, hvordan vi håndterer dit affald.

Få overblik over affaldshåndteringen på Affaldsinfo.dk

Bestil ændringer i din affaldsordning og find priser

Du kan vælge mellem to størrelser skraldespande på enten 240 eller 370 liter. Skraldespanden til madaffald kan, som den eneste, kun fås på 240 liter.

Se prisen for at skifte en skraldespand under fanen ”Takster” nederst på siden.

Skift størrelsen på dine skraldespande hos Renoweb

Lav en særlig aftale om endnu større skraldespande

Der er fire skraldespande, som findes i en ekstra stor størrelse på hele 660 liter:

 1. Restaffald
 2. Pap
 3. Plast
 4. Papir

Kontakt os, hvis du har brug for en af de store 660 liters skraldespande, så vi kan lave en særlig aftale. Fortæl os, hvilken 660 liter skraldespand, du har brug for og hvorfor.

Send en mail til affaldsteamet og fortæl om dine behov

De tre typer skraldespande har følgende størrelser (højde x bredde x dybde):

 • 240 liter: 105,9 x 58,2 x 72,9
 • 370 liter: 106,8 x 77,0 x 81,1
 • 660 liter: 121,8 x 125,5 x 77,3

Bestil en skraldespand kun til pap

Du kan bestille en skraldespand kun til pap, hvis dit pap og papir ikke kan være i skraldespanden, du har.

Bestil en skraldespand til pap hos Renoweb

Har du brug for at tale med affaldsteamet i Stevns Kommune?

Bestil en opringsning på Eg.dk

Affaldstakster 2024

Takstpriserne for renovation stiger i 2024, hvilket alle grundejere, der modtager kommunal renovation, er blevet orienteret om i et brev.

De stigende takster skyldes primært, at priserne de senere år ikke er blevet justeret tilstrækkeligt, samtidig med at kommunens udgifter på området er øget.

Selvom stigningen er mærkbar, vil taksterne ikke være de højeste i landet, da vi indtil nu har haft nogle meget lave takster i Stevns Kommune. Vi regner med at kommunens 2024-takster vil placere sig midt i mellem de dyreste og billigste takster i landet, da de øvrige kommuners takster også vil stige.

Vi sorterer i 11 affaldstyper, og alle borgere skal have fri adgang til genbrugspladserne, derfor er følgende 2024-takster obligatoriske:

Faste takster

Grundgebyr 185 kr.
Farligt affald og tekstiler 224 kr.
Genanvendelige ordninger (papir, plast, metal og glas) - 32 tømninger 1.209 kr.
Genbrugsstation 1.253kr.
Haveaffald 128 kr.

 

Variable takster

Du opkræves per beholder du har. Hvis du har fællesbeholdere opkræves du for en 240L rest/mad.

240 L rest/mad 1.285 kr.
240L rest 1.264 kr.
240L mad 1.264kr.
370 L rest/mad 1.493 kr.
370 L rest 1.471kr.
660 L rest 1.760 kr.
Sække - 52 tømninger 1.765 kr.

 

Engangsydelser

Ombytningsgebyr 240 L 775 kr.
Ombytningsgebyr 370 L 1.075 kr.
Ombytningsgebyr 660 L 1.275 kr.
Hjemtagningsgebyr pr. beholder 400 kr.
Udbringningsgebyr pr. beholder                                                                    Samme som ombytningsgebyr
Ekstra tømning 240 L 295 kr.
Ekstra tømning 370 L 327 kr.
Ekstra tømning 660 L 376 kr.
Ekstrasække (5 stk.) 738 kr.
Erstatning af beholder 240 L 825 kr.
Erstatning af beholder 370 L 1.032 kr.
Erstatning af beholder 660 L 1.548 kr.
Erstatning af beholder 660 L papirindkast 1.548 kr.

 

Ekstra gebyr når adgangskravet ikke er opfyldt

Adgangsgebyr 500 kr.

 

Erhvervsaffald 

Gebyr for anvisning af erhvervsaffald (pr. anvisning) 582 kr. 

Jordflytning

Gebyr for anmeldelse og dokumentation for jordflytning (pr. påbegyndt time) 850 kr. 

Hvad koster et standardbeholdersæt?

Taksten for et standardsæt er 4.284,00 kr./år i 2024. Det er de faste takster, plus taksten for en 240L rest/mad beholder.

Hvor meget skal jeg betale hvis jeg har en 370 liter rest/mad beholder?

Du skal betale de faste takster, plus prisen for en 370 liter beholder til rest- og madaffald.

Skal jeg betale mere, hvis jeg har en større beholder til plast, metal, mad- og drikkekartoner eller papir, pap, glas?

Nej. Du betaler det samme beløb uanset antal eller størrelse af beholdere til netop disse affaldstyper. Dette gælder dog ikke kommunale institutioner.

Jeg deler affaldsbeholder med min nabo, eller jeg har en fællesløsning, hvor meget skal jeg betale?

Du skal som udgangspunkt betale som om, at du har et standardsæt.

Jeg vil gerne have hjemtaget en eller flere beholdere

Du kan kun få hjemtaget beholdere, hvis du stadig har adgang til at kunne komme af med alle ti affaldstyper ved din bolig. Taksten for en hjemtagning kan du se i tabellen Engangsydelser.

 Kommunale institutioner

Tørre genanvendelige 13 tømninger pr. år 26 tømninger pr. år 
240 l. beholder papir/pap 606 kr. 1.548 kr.
370 l. beholder papir/pap 642 kr. 1.678 kr.
660 L. minicontainer papir/pap 696 kr. 1.808 kr.
240 l. beholder glas 606 kr. 1.548 kr.
370 l. beholder glas 642 kr. 1.678 kr.
240 l. beholder ren pap 606 kr. 1.548 kr.
370 l. beholder ren pap 642 kr. 1.678 kr.
660 L. minicontainer ren pap 715 kr. 1.808 kr.
240 l enkeltbeholder plast/metal/MDK 625 kr.  1.548 kr.
370 L. enkeltbeholder plast/metal/MDK 661 kr.  1.678 kr.
660 l. beholder  plast/metal/MDK 715 kr.  1.808 kr.
240 l dobbeltbeholder papir og pap/glas 638 kr. 1.548 kr.
370 L. dobbeltbeholder papir og pap/glas 674 kr. 1.678 kr.
     
Farligt affald og tekstil-4 gange årligt   224 kr.

 

Mad og Restaffald  33 tømninger pr. år 52 tømninger pr. år 
Madaffald enkeltbeholder    
240 l. beholder til madaffald pr. år     1.264 kr. 3.066 kr.
Dagrenovation/madaffald dobbeltbeholder     
240 l. dobbeltbeholder pr. år     1.264 kr.    3.066 kr.
370 l. dobbeltbeholder pr. år     1.471 kr.     3.449 kr.
Dagrenovation enkeltbeholder    
240 l. beholder til restaffald pr. år     1.264 kr.  3.066 kr.
370 l. beholder til restaffald pr. år     1.471kr.  3.449 kr.
660 l. beholder til restaffald pr. år*     1.760 kr.  4.025 kr.
     
Grundgebyr-årligt   185 kr.
Genbrugsstationen-årligt   2.814 kr.