Lejlighedsbevilling: Søg tilladelse til plakater, festtelt eller vejspærring

Hvis du vil benytte et offentligt areal til at hænge plakater op, sætte festtelt eller vejspærring op, skal du søge om lejlighedstilladelse. Undtaget er nogle virksomhedsreklamer, plakater i forbindelse med valg og mindre oplysningsskilte.

Du skal søge Stevns Kommune om en lejlighedstilladelse, hvis du planlægger at benytte et offentligt areal i kortere eller længere tid. Et offentligt areal kan f.eks. være:

 • Vej
 • Fortov
 • Cykelsti
 • Grønne områder (f.eks. Solgårdsparken eller Krohaven)

Behovet kan f.eks. være i forbindelse med:

 • Byggeri - opstilling af container eller stillads samt opbevaring af byggematerialer eller -affald
 • Telt - f.eks. i forbindelse med en vejfest
 • Plakater eller skilte

 

Det skal du være opmærksom på

Du skal kontakte os direkte, hvis du skal sætte et telt op til mere end 150 personer eller en transportabel konstruktion (f.eks. en scene/tribune eller et stillads), som er mere end en meter højt. Skriv til byggesag@stevns.dk.

Du skal selv kontakte politiet og søge om en midlertidig alkoholtilladelse, hvis du vil sælge øl, vin og spiritus.

Vejledning til skiltning i åbent land

Reglerne for opsætning af skilte i det åbne land er bestemt af Naturbeskyttelsesloven. Naturbeskyttelseslovens regler har til formål at friholde det åbne land for reklame- og propagandaskilte mv. Reglerne gælder kun i det åbne land og ikke inde i byerne.

Du må ikke sætte følgende op i det åbne land:

 • plakater
 • afbildninger
 • fritstående skilte
 • lysreklamer
 • andre indretninger i reklame- og propaganda øjemed

 

Du må gerne skilte uden at søge om lejlighedstilladelse i enkelte tilfælde

 • skilte som står tæt på din virksomhed,
 • skiltning af salg af grunde,
 • trafikpropaganda,
 • plakater i forbindelse med valg
 • mindre oplysningsskilte.

Definitionen af 'det åbne land' knytter sig ikke udelukkende til landzonen. Det handler om, at du har opfattelsen af at befinde dig i åbent land og altså ikke i by eller bymæssig bebyggelse. Det har derfor ikke noget at gøre med, om du står på den ene eller på den anden side af bygrænseskiltet.

Stevns Kommune har lavet en vejledning til skiltning i det åbne land, for landbrug, virksomheder samt overnatnings- og salgssteder. 

Få vejledning til skilte i det åbne land (PDF)