Lejlighedsbevilling: Søg tilladelse til plakater, vejspærring eller arrangementer

Hvis du vil benytte et offentligt areal til fx opsætning af plakater, vejspærring eller afholdelse af arrangementer, skal du søge om en lejlighedstilladelse.

Du skal søge Stevns Kommune om en lejlighedstilladelse, hvis du planlægger at benytte et offentligt areal i kortere eller længere tid. Et offentligt areal kan fx være:

 • Vej
 • Fortov
 • Cykelsti
 • Grønne områder (f.eks. Solgårdsparken eller Krohaven)

Behovet kan eksempelvis være i forbindelse med:

 • Byggeri - opstilling af container eller stillads samt opbevaring af materialer
 • Opsætning af plakater eller skilte
 • Arrangementer som fx vielser eller vejfester

Store arrangementer og alkoholtilladelse

Skal du opsætte et telt til mere end 150 personer eller en transportabel konstruktion (fx scene/tribune eller stillads), der er mere end 1 meter højt?
Så skal du kontakte os direkte ved at skrive til byggesag@stevns.dk.

Du skal selv kontakte politiet og søge om en midlertidig alkoholtilladelse, hvis du vil sælge øl, vin og spiritus.

Vejledning til skiltning i åbent land

Reglerne for opsætning af skilte i det åbne land er bestemt af Naturbeskyttelsesloven. Naturbeskyttelseslovens regler har til formål at friholde det åbne land for reklame- og propagandaskilte mv. Reglerne gælder kun i det åbne land og ikke inde i byerne.

Du må ikke sætte følgende op i det åbne land:

 • plakater
 • afbildninger
 • fritstående skilte
 • lysreklamer
 • andre indretninger i reklame- og propaganda øjemed

Du må gerne skilte uden at søge om lejlighedstilladelse i enkelte tilfælde

 • skilte som står tæt på din virksomhed,
 • skiltning af salg af grunde,
 • trafikpropaganda,
 • plakater i forbindelse med valg
 • mindre oplysningsskilte.

Definitionen af 'det åbne land' knytter sig ikke udelukkende til landzonen. Det handler om, at du har opfattelsen af at befinde dig i åbent land og altså ikke i by eller bymæssig bebyggelse. Det har derfor ikke noget at gøre med, om du står på den ene eller på den anden side af bygrænseskiltet.

Stevns Kommune har lavet en vejledning til skiltning i det åbne land, for landbrug, virksomheder samt overnatnings- og salgssteder. 

Få vejledning til skilte i det åbne land (pdf)