Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Hvis du oplever problemer i din familie, tilbyder vi støtte og vejledning.

PPR består af tale-/hørelærere, psykologer og familiekonsulenter, som alle kan hjælpe dig og din familie.

PPR er også med til at vejlede skoler og dagtilbud, når børn har behov for særlig hjælp og støtte i dagligdagen, f.eks.:

 • Tale- og sprogproblemer
 • Læse- og stavevanskeligheder eller indlæringsproblemer i øvrigt
 • Koncentrations- eller opmærksomhedsproblemer
 • Vanskeligheder i barnets dagtilbud eller skole
 • Mistrivsel i barnets dagtilbud eller skole.
 • PPR kan kontaktes pr. mail: ppr@stevns.dk eller på tlf. 21 27 25 38 eller
  23 72 12 73.

Værd at vide om støtte og vejledning

Rådgivning
Du kan få hjælp i Børn, Unge og Familier (BUF), som består af socialrådgivere.

Du kan kontakte BUF, hvis du er:

 • Bekymret for eller har spørgsmål til dit barns trivsel.
 • Bekymret for et barn, du kender.
 • Ung og ikke trives i skolen eller i hjemmet.
 • Pædagog, lærer eller lignende og har oplevet noget med et barn, som du er usikker på, hvordan du skal tackle.
 • Kontakt BUF i rådhusets åbningstid på tlf. 56 57 57 57.

Der findes en række forskellige familieydelser, som du enten får udbetalt automatisk eller kan søge om.

Du kan også søge om pasningsorlov til en syg eller døende pårørende, eller du kan søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, eller støtte til merudgifter hvis f.eks. dit barn har behov for særlig støtte i en periode.

Du har pligt til at underrette kommunen om det, hvis du har kendskab til et barn eller en ung under 18 år, der lever under forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare.

Du kan underrette om det her.