Klip din hæk

Du skal som grundejer beskære din beplantning, så den holder sig inde på din grund og ikke generer på fortov, sti eller vej.

Hvad skal du gøre?

Du skal sørge for, at:

  • der er fri passage for trafikken på både fortove, stier, cykelstier og veje
  • der er gode oversigtsforhold fra sideveje og private grunde
  • din hæk, buske eller træer er skåret helt ind til eget skel
  • beskære omkring belysning, vejskilte, brandhaner og autoværn

Sådan skal det se ud

  • Du skal holde din beplantning inde på din grund
  • Over fortov, cykelsti og stier skal der være en frihøjde på 2,75 m
  • Over vej skal der være en frihøjde på 4,20 m
  • Ved gadelamper skal lampen være fri eller minimum en frihøjde på 4,20 m
  • Rabatten skal holdes fri i samme højde som det tilstødende areal

Hvor meget skal jeg beskære?

Du bør beskære dine træer og buske, så de kan vokse i hele vækstperioden uden at nå ud over fortov, sti eller vej. Husk at tage højde for, at sne og vand kan bøje grenen ned.

Planter du ny hæk, bør du gøre det minimum 50 cm inden for dit skel, så der er plads til hækken på egen grund.

Plads til alle

Det er vigtigt at beskære din beplantning for at sikre gode oversigtforhold og for at alle kan færdes sikkert på stier, fortove og veje.
Så gør du hverdagen nemmere for handicappede, ældre, børnefamilier og alle dem der bevæger sig rundt på arbejdet. Du kan forhindre at der opstår farlige situationer som faldulykker og påkørsler.

Husk at skraldebilen skal rundt på næsten alle veje i kommunen.

Hvad sker der hvis jeg ikke beskærer?

I første omgang vil du oftest modtage modtage en pjece, der fortæller dig hvad du skal gøre for at bringe forholdene i orden.

Hvis du ikke reagerer på pjecen, vil kommunen sende dig et skriftligt påbud og i sidste ende udføre det nødvendige arbejde på din regning.