Min ejerbolig

Her kan du finde information om en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring din bolig

Værd at vide om adresser

Du kan få udleveret oplysninger fra CPR om andre personer og få fx aktuelle navne- og adresseoplysninger - med mindre personen har registreret navne- og adressebeskyttelse. Du kan også få at vide, om personen er død, rejst til udlandet eller er umyndig.

For at få udleveret oplysninger skal du dog forud kunne identificere den person, du ønsker oplysninger om ved enten navn og adresse, navn og fødselsdato eller navn og CPR-nummer. 
Du skal være opmærksom på, at den tidligere adresse ikke kan bruges, hvis den er fra før år 1972, fordi den ikke findes elektronisk. Du kan kontakte Rigsarkivet for at få en nyere adresse, som kan bruges i selvbetjeningsløsningen.

Du skal søge om adresseforespørgslen digitalt via borger.dk
Det koster et gebyr - også selvom det ikke er sikkert at kommunen kan finde den person du søger.

Søg om adresseforespørgsel via borger.dk

Hvis du har brug for at dokumentere din nuværende eller tidligere adresser, kan du få udskrevet en bopælsattest hos en kommune. Det koster et gebyr at få udskrevet attesten.

Du skal anmode om bopælsattesten digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Du kan kun få bopælsattest på en anden person, hvis du har skriftlig fuldmagt fra vedkommende.

Søg bopælsattest via borger.dk

Du kan få oplyst antal personer, der er registreret på en adresse, hvis du selv er ejer af eller beboer på adressen. Det koster et gebyr at lave forespørgslen.

Hvis du ejer en bolig kan du også finde ud af hvem der er tilmeldt din adresse.

Søg om beboerforespørgsel hos borger.dk

Oplysninger og attester 2024 2023 2022
Adresse oplysninger 95 kr. 91 kr. 88 kr.
Antal personer på samme adresse 95 kr. 91 kr. 88 kr.
Bopælsattest 95 kr. 91 kr. 88 kr.
Sundhedskort 225 kr. 220 kr. 215 kr.
Lægeskift 225 kr. 220 kr. 220 kr.
Legitimationskort 150 kr. 100 kr. 100 kr.
Gebyr for sager til Beboerklagenævn 167 kr. 161 kr. 149 kr.
Gebyr for udsendelse af rykker 250 kr. 250 kr. 250 kr.
Gebyr for underretning 450 kr. 450 kr. 450 kr.
Gebyr for krav uden udpantningsret 100 kr. 100 kr. 0 kr.
Retsafgift (minimumssats) 300 kr. 300 kr. 0 kr.
Gebyr for sager til Huslejenævn 357 kr. 345 kr. 319 kr.

 

Værd at vide om køb og salg af ejendomme

Du kan se om dit hus eller dine bygninger er fredede eller bevaringsværdige på FBB (Fredede og Bevaringsværdige Bygninger).

Hvis dit hus er fredet

Hvis dit hus er fredet, skal du kontakte Slots- og Kulturstyrelsen med spørgsmål om renovering

Hvis dit hus er bevaringsværdigt

Hvis dit hus er bevaringsværdigt, skal du kontakte os med spørgsmål om renovering, til- og ombygning eller lignende.

Bevaringsværdien gælder kun for husets ydre, og påvirker derfor ikke dine muligheder for at bygge om i husets indre.

Hvis dit hus er omfattet af lokalplan

Er dit hus omfattet af en lokalplan, skal du læse i lokalplanen, hvad der er muligt på netop din ejendom.

Find lokalplan i vores lokalplanportal

Læs mere om

Kulturmiljøer - Kultur og bevaring 2020 - Stevns Kommune (niras.dk)
Bygningsbevaring - Kultur og bevaring 2020 - Stevns Kommune (niras.dk)

BBR er en forkortelse for Bygnings- og Boligregistret.

Find din BBR-meddelelse og/eller indberet dine ændringer via vores side om Bygnings- og Boligregistret (BBR) 

Nogle BBR-ændringer kræver tilladelse

Du skal være opmærksom på, at nogle ændringer i BBR kræver en forudgående tilladelse fra os. Hvis dette er tilfældet, bliver du bedt om at søge den relevante tilladelse (ofte en byggetilladelse).

Du søger om lovliggørelse af byggeri hos Byg og Miljø.

Byg og Miljø er et landsdækkende system for indsendelser af blandt andet byggeansøgninger.

Det er et lovkrav, at du indsender byggetilladelser digitalt. Du kan kun blive fritaget fra at søge via Byg & Miljø, hvis du er fritaget fra at bruge digital post.

Hvis du er fritaget fra digital post, har du mulighed for at få hjælp i borgerservice. Husk at bestille tid og medbring dit nøglekort. Borgerservice kan også hjælpe med at scanne tegninger eller andet, som er relevant for din ansøgning.

Ja, hvis boligen opfylder følgende krav:

  • Boligen ligger i landzone
  • Boligen er ikke en landbrugsejendom
  • Boligen er ikke omfattet af en lokalplan eller servitutter med modstridende krav

Flexboligstatus kan ikke skrives ind i BBR (Bygnings- og Boligregistret), før du har søgt og fået tilladelsen. Se servitutter på Tinglysning.dk

Det er ejeren af boligen, der skal ansøge.

Boligen kan til enhver tid gå tilbage til helt almindelig helårsbolig igen.