Stevnsbadet

Stevnsbadet er kommunens svømmehal, med flere bassiner og et wellness-område med infrarød sauna.

Discoaften 17. februar - kun for børn

Festlig aften med lys, lyd og store badedyr i bassinet.

Discofesten er for Stevns børn i 4.-6. klasse.

Køb din billet inden den 15. februar

Billetten koster 85 kroner og skal købes i forsalg i Stevnsbadet fra onsdag den 1. februar og frem til onsdag den 15. februar i vores åbningstid.

Der bliver serveret en sodavand og udleveret en slikpose til alle børn.

Afhent dit barn senest 21:30

På dagen åbner vi disco kl. 19.15 og alle skal op af
vandet kl. 21.00. Afhentning senest kl. 21.30.

Om Stevnsbadet

Stevnsbadet har 4 bassiner:

 • soppebassin til de mindste
 • børnebassin til de lidt større
 • svømmebassin på 25 meter med 6 baner
 • varmtvandsbassin med en boblebænk, massagedyser og modstrømsbølger.

Stevnsbadet har også et wellness-område med infrarød sauna.

Grundet skiftende åbningstider og specielle arrangementer den kommende tid, henviser vi til, at du tjekker Stevnsbadets Facebook, så du ikke går forgæves.

Du finder også de fleste aflysninger og ændringer i åbningstiderne på fanen "Ændringer og aflysninger" nedenfor.

 

Værd at vide om Stevnsbadet

Grundet energikrisen er sauna i omklædningsrum midlertidigt lukket fra mandag den 7. november 2022. Du kan stadig købe billet til infrarød og dampsauna.

 

Åbningstider

Mandag: kl. 6.30-12.00 og kl. 15.00-21.00
Tirsdag:  kl. 6.30-09.00 og kl. 15.00-17.00  
Onsdag: kl. 6.30-9.00 og kl. 15.00-17.00*
Torsdag: kl. 6.30-12.00 og kl. 15.00-21.00**
Fredag:  kl. 6.30-9.00 og kl. 15.00-21.00 (Børnebassin lukket mellem kl. 17-19)
Lørdag:  kl. 9.00-15.00
Søndag: kl. 9.00-15.00

* Varmtvandsbassinet er lukket kl. 15.00-17.00 om onsdagen.
** Torsdag kl. 19.00-21.00 er der kun adgang for voksne.

Der er opkald af vandet en halv time før annonceret lukketid.

Voksne - billetpriser Stevnsbadet

Priser   2022
Enkeltbillet svømmehal   45 kr.
10-turskort   400 kr.
Halvårskort   1.150 kr.
Årskort   1.900 kr.
Enkeltbillet varmtvandssalen   45 kr.
10-turskort varmtvandssalen   400 kr.
Halvårskort varmtvandssalen   1.150 kr.
Årskort varmtvandskort   1.900 kr.
Enkeltbillet svømme-og varmtvandssalen   75 kr.
10-turs svømme-og varmtvandssalen   700 kr.
Halvårskort svømme-og varmtvandssalen   1.900 kr.
Årskort svømme- og varmtvandssalen   3.500 kr.
Bodyscrup   20 kr.
Bade / sauna billet   20 kr.
10-turskort Bade / sauna   200 kr.

 

Børn u. 17 år, studerende m. studiekort og pensionister

Priser   2022
Børn u. 3 år   Gratis
 Enkeltbillet Svømmehal   30 kr. 
 10-turskort   250 kr. 
 Halvårskort   750 kr. 
 Årskort   1.250 kr.
 Enkeltbillet Varmtvandssalen   30 kr. 
 10-turskort varmtvandssalen   250 kr. 
 Halvårskort varmtvandssalen   750 kr. 
 Årskort varmtvandssalen   1.250 kr.
 Enkeltbillet Svømme- og varmtvandssalen   50 kr. 
10-turs svømme-og varmtvandssalen   450 kr.
Halvårskort svømme-og varmtvandssalen   1.250 kr.
Årskort svømme-og varmtvandssalen   2.000 kr.
Depositum for armbånd   50 kr.

 

Leje af svømmehal og varmtvandsbassin

Priser   2022
Leje af varmtvandsbassin (1 time)   1.050 kr.
Leje af svømmehal (1 time)   1.050 kr.

 

 

Tider for AquaPunkt

Januar

 • Onsdag den 4. januar kl. 19:00-20:00
 • Fredag den 6. januar kl. 7:00-8:00
 • Mandag den 9. januar kl. 13:00-14:00
 • Onsdag den 11. januar kl.19:00-20:00
 • Onsdag den 18. januar kl. 11:00-12:00
 • Onsdag den 18. januar kl. 19:00-20:00
 • Onsdag den 25. januar kl. 19:00-20:00
 • Fredag den 27 januar kl. 7:00-8:00
 • Mandag den 30 januar .13:00-14:00

Februar

 • Onsdag den 1. februar kl. 19:00-20:00
 • Onsdag den 8. februar kl. 11:00-12:00
 • Onsdag den 8. februar kl. 19:00-20:00
 • Onsdag den 15. februar kl. 19:00-20:00
 • Fredag den 17. februar kl. 7:00-8:00

Tider for Babysvøm i varmtvandsbassin

Januar

 • Onsdag den 4. januar kl. 9:00-10:00
 • Onsdag den 18. januar kl. 9:00-10:00
 • Onsdag den 25. januar kl. 9:00-10:00

Februar

 • Onsdag den 1. februar kl. 9:00-10:00
 • Onsdag den 8. februar kl. 9:00-10:00
 • Onsdag den 15. februar kl. 9:00-10:00

Borgere og foreninger kan låne Stevnsbadet.

Du kan ikke låne Stevnsbadet til kommercielle formål, men du har mulighed for at leje Stevnsbadet til et privat arrangement i weekenderne.

Bookning til enkeltstående arrangementer sker enten via Kultur- og Fritid eller ved henvendelse direkte til Stevnsbadet.

Du skal som forening søge om fast ugentlig booking. Faste ugentlige bookinger foretages af Kultur- og Fritid en gang årligt i foråret, for den kommende sæson. 

Kontakt

Stevnsbadet
Parkvej 2
4660 Store Heddinge
Tlf.: 56 50 21 88
Tlf.: 21 73 49 70

Daglig brug af hallen

1. Træning må kun finde sted i de lokaler, der er anvist. I forhal, omklædningsrum, gange m.m. er boldspil og anden træning forbudt.

2. Hallens gulve må under idrætstræning aldrig betrædes med læderfodtøj eller med fodtøj, der har været benyttet udendørs. Ligeledes er det forbudt at benytte fodtøj med ribber/knopper samt sko, hvis såler er fremstillet af sort syntetisk gummi. Harpiks må ikke forefindes i hallen – dispensation kan søges.

3. Uvedkommende må ikke opholde sig i- og omkring omklædningsrum. Omklædningsrum aflåses ½ time efter sidste aktivitetstime.

4. Rygning (tobak og e-cigaretter) i hallen er forbudt. Papir og affald skal anbringes i dertil anbragte affaldskurve.

5. Mad og drikkevarer må ikke nydes i aktivitets- og omklædningsområder. Medbragt drikkedunk undtaget.

6. I haller med cafeteria skal forpagterens forplejning købes. Medbragt drikkedunk, frugt, madpakker og lign. til eget forbrug må gerne nydes i forhal eller anviste områder, dog ikke i cafeteriaområde og mødelokaler.

7. Brugere og værger er erstatningspligtige overfor beskadigede genstande og i øvrigt ved grov uagtsomhed overalt i bygningen.

8. Ændring i planer skal meddeles halpersonalet. Afbud/flytning af aktiviteter, uanset årsag, skal meddeles senest 14 dage inden aktivi\u0002teten, på hverdage dog 7 dage. Meldes afbud/flytning ikke rettidigt, KAN der blive opkrævet et gebyr på 100,- kr. pr. aktivitetstime. Ved gentagen afbud/flytning vil tiden blive inddraget.

9. I skolernes ferie og ved helligdage kan hallerne være lukket. Dette vil blive oplyst særskilt.

10. Vær opmærksom på at der kan være aflyste enkelttimer p.g.a. stævner, særlige arrangementer og lign. (weekendplan, politiske an\u0002liggender m.m.)

11. En aktivitetstime er principielt 50 minutter, således at der i alle tilfælde er tid til omstilling. I praksis betyder det, at aktiviteterne skal standse 10 minutter før planlagt afslutning. Med mindre andet er aftalt holdene imellem.

12. Værdigenstande, penge m.m. opbevares på eget ansvar.

13. Cykler, knallerter, motorcykler og biler SKAL parkeres i de dertil indrettede områder.

Særlige arrangementer

14. Samtlige træningsarrangementer med deltagelse af fremmede foreninger SKAL meddeles hallens personale.

15. Ved udstillinger eller andre arrangementer må der ikke ophænges eller fastgøres noget ved hjælp af søm, skruer eller lignende, før der er indhentet tilladelse fra hallens personale.

16. I haller med cafeteria skal forplejning købes af den stedlige cafeteria forpagter. Fravigelse heraf aftales særskilt med forpagteren.

17. Enhver bruger, herunder foreninger med medlemmer samt disses publikum, skal til enhver tid rette sig efter anvisninger fra hallens personale. Såfremt en sådan anvisning ikke bliver fulgt, har hallens personale ret til, uden forudgående varsel, at bortvise såvel enkeltpersoner som foreninger.

18. Foreninger eller brugergrupper er forpligtede til, at underrette sine medlemmer om nærværende brugerbetingelser.

HUSK ALTID AT VISE HENSYN TIL SPORTSKAMMERATER OG PERSONALE FORLAD HAL OG OMKLÆDNINGSRUM I SAMME STAND SOM I SELV ØNSKER AT MODTAGE DET

Der er en hjertestarter i alle vores sportshaller. Hjertestarterne kan bruges af alle, så tøv ikke, hvis der bliver brug for den.

Der er en tydelig vejledning på hjertestarteren, som fortæller hvad du skal gøre, og hvordan du gør det.

Uanset hvor du befinder dig, er der altid mulighed for at finde en hjertestarter i dit nærområde.

Find vores akutnumre og kontaktinformationer

Stevnsbadet
O:Parkvej 2, 4660 Store Heddinge