Stevnsbadet

Velkommen i Stevnsbadet. Her finder du bassiner for store og små, og et wellness-område med infrarød sauna.

Find praktisk info som åbningstider, priser og aktiviteter nederst på siden her.

 

Stevnsbadets 4 bassiner

Soppebassin

"Soppen" er for de mindste svømmere. Dejligt lunt vand, hvor hele familien kan hygge sig og blive tryg ved vandet.

Børnebassin

Her er plads til leg og hygge for børn i alle aldre.

Svømmebassin

Du kan svømme baner i det store 25-meter bassin. Her er også forskellige aktiviteter, som fx undervisning i kajak.

Varmvandsbassinet

Nyd den lune temperatur i vores varmvandsbassin. her finder du en boblebænk, massagedyser og modstrømsbølger.

Du finder også infrarød sauna og damp sauna ved siden af varmvandsbassinet.

Værd at vide om Stevnsbadet

Åbningstider

Mandag: kl. 6.30-12.00 og kl. 15.00-21.00
Tirsdag:  kl. 6.30-09.00 og kl. 15.00-17.00  
Onsdag: kl. 6.30-9.00 og kl. 15.00-17.00*
Torsdag: kl. 6.30-12.00 og kl. 15.00-21.00**
Fredag:  kl. 6.30-9.00 og kl. 15.00-21.00 (Børnebassin lukket mellem kl. 17-19)
Lørdag:  kl. 9.00-15.00
Søndag: kl. 9.00-15.00

* Varmtvandsbassinet er lukket kl. 15.00-17.00 om onsdagen.
** Torsdag kl. 19.00-21.00 er der kun adgang for voksne.

Der er opkald af vandet en halv time før annonceret lukketid.

Offentlig åbent og foreningstider

Mandage fra kl. 09-.00-12.00 samt mandage, onsdage, torsdage og fredage fra kl. 16.00 - 19.00 er det storebassin opdelt i to.

Dette skyldes at samtidig med, at vi har offentlig åbent, har vi besøg af vores foreninger. 

Uge 27:

Mandag til torsdag er varmtvandsbassinet åben fra 6.30-15.00 (opkald kl. 14.30)

Mandag til torsdag er svømme- og børnebassinet åben fra kl. 6.30-9.00 (opkald kl. 9.00)

Fredag er der åben i alle bassiner fra kl. 6.30-15.00 (opkald kl. 14.30)

Lørdag lukker svømmehallen kl. 12.00 (Vi skal skifte startsskamler), MEN varmtvandbassin er åbent til kl. 15.00 (opkald kl. 14.30).

Søndag er der åben i alle bassiner fra kl. 9.00-15.00 (opkald kl. 14.30)

 

Uge 28, 29, 30, 31 og 32: 

Mandag til fredag er der åben i alle bassiner fra kl. 6.30-15.00 (opkald kl. 14.30)

Lørdag og søndag er der åben i alle bassiner fra kl. 9.00-15.00 (opkald kl. 14.30)

 

Hold øje med vores Facebook-side "Stevnsbadet" for info om eventuelle ændringer. Vi glæder os til at se jer. 

 

Voksne - billetpriser Stevnsbadet

Priser   2024
Enkeltbillet svømmehal   45 kr.
10-turskort   400 kr.
Halvårskort   1.150 kr.
Årskort   1.900 kr.
Enkeltbillet varmtvandssalen   45 kr.
10-turskort varmtvandssalen   400 kr.
Halvårskort varmtvandssalen   1.150 kr.
Årskort varmtvandskort   1.900 kr.
Enkeltbillet svømme-og varmtvandssalen   75 kr.
10-turs svømme-og varmtvandssalen   700 kr.
Halvårskort svømme-og varmtvandssalen   1.900 kr.
Årskort svømme- og varmtvandssalen   3.500 kr.
Bodyscrup   20 kr.
Bade / sauna billet   20 kr.

 

Børn u. 17 år, studerende m. studiekort og pensionister

Priser   2024
Børn u. 3 år   Gratis
 Enkeltbillet Svømmehal   30 kr. 
 10-turskort   250 kr. 
 Halvårskort   750 kr. 
 Årskort   1.250 kr.
 Enkeltbillet Varmtvandssalen   30 kr. 
 10-turskort varmtvandssalen   250 kr. 
 Halvårskort varmtvandssalen   750 kr. 
 Årskort varmtvandssalen   1.250 kr.
 Enkeltbillet Svømme- og varmtvandssalen   50 kr. 
10-turs svømme-og varmtvandssalen   450 kr.
Halvårskort svømme-og varmtvandssalen   1.250 kr.
Årskort svømme-og varmtvandssalen   2.000 kr.
Depositum for armbånd   50 kr.

 

Leje af svømmehal og varmtvandsbassin

Priser   2024
Leje af varmtvandsbassin (1 time)   1.050 kr.
Leje af svømmehal (1 time)   1.050 kr.

 

 

 

Maj

  • Onsdag den 22. maj kl. 19-20
  • Fredag den 24. maj kl. 7-8
  • Mandag den 27. maj kl. 13-14
  • Onsdag den 29. maj kl. 19-20

Juni

  • Onsdag d. 12. juni kl. 19-20 - OBS: AFLYST
  • Fredag d. 14. juni kl. 7-8
  • Mandag d. 17. juni kl. 13-14
  • Onsdag d. 19. juni kl. 19-20

Hold øje med eventuelle ændringer på vores Facebook.

Privat arrangement

Du har mulighed for at leje Stevnsbadet til et privat arrangement i weekenderne.

Book Stevnsbadet til enkeltstående arrangementer. Ring til os på telefon: 56 50 21 88

Foreninger

Foreninger skal søge om fast ugentlig booking. 

Du skal lave faste ugentlige bookinger en gang om året, i foråret.

Kontakt Kultur- og Fritid på mail for at lave faste ugentlige bookinger.

Kommercielle formål

Du kan ikke låne Stevnsbadet til kommercielle formål.

Daglig brug af hallen

1. Træning må kun finde sted i de lokaler, der er anvist. I forhal, omklædningsrum, gange m.m. er boldspil og anden træning forbudt.

2. Hallens gulve må under idrætstræning aldrig betrædes med læderfodtøj eller med fodtøj, der har været benyttet udendørs. Ligeledes er det forbudt at benytte fodtøj med ribber/knopper samt sko, hvis såler er fremstillet af sort syntetisk gummi. Harpiks må ikke forefindes i hallen – dispensation kan søges.

3. Uvedkommende må ikke opholde sig i- og omkring omklædningsrum. Omklædningsrum aflåses ½ time efter sidste aktivitetstime.

4. Rygning (tobak og e-cigaretter) i hallen er forbudt. Papir og affald skal anbringes i dertil anbragte affaldskurve.

5. Mad og drikkevarer må ikke nydes i aktivitets- og omklædningsområder. Medbragt drikkedunk undtaget.

6. I haller med cafeteria skal forpagterens forplejning købes. Medbragt drikkedunk, frugt, madpakker og lign. til eget forbrug må gerne nydes i forhal eller anviste områder, dog ikke i cafeteriaområde og mødelokaler.

7. Brugere og værger er erstatningspligtige overfor beskadigede genstande og i øvrigt ved grov uagtsomhed overalt i bygningen.

8. Ændring i planer skal meddeles halpersonalet. Afbud/flytning af aktiviteter, uanset årsag, skal meddeles senest 14 dage inden aktivi\u0002teten, på hverdage dog 7 dage. Meldes afbud/flytning ikke rettidigt, KAN der blive opkrævet et gebyr på 100,- kr. pr. aktivitetstime. Ved gentagen afbud/flytning vil tiden blive inddraget.

9. I skolernes ferie og ved helligdage kan hallerne være lukket. Dette vil blive oplyst særskilt.

10. Vær opmærksom på at der kan være aflyste enkelttimer p.g.a. stævner, særlige arrangementer og lign. (weekendplan, politiske an\u0002liggender m.m.)

11. En aktivitetstime er principielt 50 minutter, således at der i alle tilfælde er tid til omstilling. I praksis betyder det, at aktiviteterne skal standse 10 minutter før planlagt afslutning. Med mindre andet er aftalt holdene imellem.

12. Værdigenstande, penge m.m. opbevares på eget ansvar.

13. Cykler, knallerter, motorcykler og biler SKAL parkeres i de dertil indrettede områder.

Særlige arrangementer

14. Samtlige træningsarrangementer med deltagelse af fremmede foreninger SKAL meddeles hallens personale.

15. Ved udstillinger eller andre arrangementer må der ikke ophænges eller fastgøres noget ved hjælp af søm, skruer eller lignende, før der er indhentet tilladelse fra hallens personale.

16. I haller med cafeteria skal forplejning købes af den stedlige cafeteria forpagter. Fravigelse heraf aftales særskilt med forpagteren.

17. Enhver bruger, herunder foreninger med medlemmer samt disses publikum, skal til enhver tid rette sig efter anvisninger fra hallens personale. Såfremt en sådan anvisning ikke bliver fulgt, har hallens personale ret til, uden forudgående varsel, at bortvise såvel enkeltpersoner som foreninger.

18. Foreninger eller brugergrupper er forpligtede til, at underrette sine medlemmer om nærværende brugerbetingelser.

HUSK ALTID AT VISE HENSYN TIL SPORTSKAMMERATER OG PERSONALE FORLAD HAL OG OMKLÆDNINGSRUM I SAMME STAND SOM I SELV ØNSKER AT MODTAGE DET

Der er en hjertestarter i alle vores sportshaller. Hjertestarterne kan bruges af alle, så tøv ikke, hvis der bliver brug for den.

Der er en tydelig vejledning på hjertestarteren, som fortæller hvad du skal gøre, og hvordan du gør det.

Uanset hvor du befinder dig, er der altid mulighed for at finde en hjertestarter i dit nærområde.

Find vores akutnumre og kontaktinformationer

Ønsker du at leje et mødelokale i forbindelse med dit besøg i Stevnsbadet, kan du kontakte Fritidsområdet på mail kultur-fritid@stevns.dk 

Timeprisen for leje af et mødelokale er 105 kr.

Stevnsbadet
O:Parkvej 2, 4660 Store Heddinge