Stevnsbadet

Stevnsbadet er kommunens svømmehal, med flere bassiner og et wellness-område med infrarød sauna.

Stevnsbadet har 4 bassiner:

 • soppebassin til de mindste
 • børnebassin til de lidt større
 • svømmebassin på 25 meter med 6 baner
 • varmtvandsbassin med en boblebænk, massagedyser og modstrømsbølger.

Stevnsbadet har også et wellness-område med infrarød sauna.

Grundet skiftende åbningstider og specielle arrangementer den kommende tid, henviser vi til, at du tjekker Stevnsbadets Facebook, så du ikke går forgæves.

Du finder også de fleste aflysninger og ændringer i åbningstiderne på fanen "Ændringer og aflysninger" nedenfor.

Værd at vide om Stevnsbadet

21. Maj: Lukket

26. Maj: åbent 7:30-15:00*

27. Maj: åbent 7:30-15:00*

 

*Du bliver kaldt op af vandet en halv time inden svømmehallen lukker

Åbningstider

Mandag: kl. 6.30-12.00 og kl. 15.00-21.00
Tirsdag:  kl. 6.30-09.00 og kl. 15.00-17.00  
Onsdag: kl. 6.30-9.00 og kl. 15.00-17.00*
Torsdag: kl. 6.30-12.00 og kl. 15.00-21.00**
Fredag:  kl. 6.30-9.00 og kl. 15.00-21.00 (Børnebassin lukket mellem kl. 17-19)
Lørdag:  kl. 9.00-15.00
Søndag: kl. 9.00-15.00

* Varmtvandsbassinet er lukket kl. 15.00-17.00 om onsdagen.
** Torsdag kl. 19.00-21.00 er der kun adgang for voksne. Der er opkald af vandet en halv time før annonceret lukketid.


Der er opkald af vandet en halv time før annonceret lukketid.

Voksne - billetpriser Stevnsbadet

Priser 2021 2022
Enkeltbillet svømmehal 42 kr. 45 kr.
10-turskort 368 kr. 400 kr.
Halvårskort 1.103 kr. 1.150 kr.
Årskort 1.890 kr. 1.900 kr.
Enkeltbillet varmtvandssalen 42 kr. 45 kr.
10-turskort varmtvandssalen 368 kr. 400 kr.
Halvårskort varmtvandssalen 1.103 kr. 1.150 kr.
Årskort varmtvandskort 1.890 kr. 1.900 kr.
Enkeltbillet svømme-og varmtvandssalen 74 kr. 75 kr.
10-turs svømme-og varmtvandssalen 683 kr. 700 kr.
Halvårskort svømme-og varmtvandssalen 1.890 kr. 1.900 kr.
Årskort svømme- og varmtvandssalen 3.465 kr. 3.500 kr.

 

Børn u. 17 år, studerende m. studiekort og pensionister

Priser 2021 2022
Børn u. 3 år Gratis Gratis
 Enkeltbillet Svømmehal  26 kr. 30 kr. 
 10-turskort  210 kr. 250 kr. 
 Halvårskort 709 kr.  750 kr. 
 Årskort 1.208 kr.  1.250 kr.
 Enkeltbillet Varmtvandssalen  32 kr. 30 kr. 
 10-turskort varmtvandssalen  263 kr. 250 kr. 
 Halvårskort varmtvandssalen  840 kr. 750 kr. 
 Årskort varmtvandssalen 1.365 kr. 1.250 kr.
 Enkeltbillet Svømme- og varmtvandssalen  48 kr. 50 kr. 
10-turs svømme-og varmtvandssalen 420 kr. 450 kr.
Halvårskort svømme-og varmtvandssalen 1.234 kr. 1.250 kr.
Årskort svømme-og varmtvandssalen 2.153 kr. 2.000 kr.
Depositum for armbånd 53 kr. 50 kr.

 

Leje af svømmehal og varmtvandsbassin

Priser 2021 2022
Leje af varmtvandsbassin (1 time) 1.050 kr. 1.050 kr.
Leje af svømmehal (1 time) 1.260 kr. 1.050 kr.

 

 

AquaPunkt træning:

 • Onsdag den 27. april kl. 19.00 - 20.00
 • Fredag den 29. april kl. 7.00 - 8.00
 • Mandag den 2. maj kl. 13.00 - 14.00
 • Onsdag den 11. maj kl. 11.00 - 12.00
 • Onsdag den 18. maj kl. 19.00 - 20.00
 • Fredag den 20. maj kl. 7.00 - 8.00
 • Mandag den 23. maj kl. 13.00 - 14.00 

Borgere og foreninger kan låne Stevnsbadet.

Du kan ikke låne Stevnsbadet til kommercielle formål, men du har mulighed for at leje Stevnsbadet til et privat arrangement i weekenderne.

Bookning til enkeltstående arrangementer sker enten via Kultur- og Fritid eller ved henvendelse direkte til Stevnsbadet.

Du skal som forening søge om fast ugentlig booking. Faste ugentlige bookinger foretages af Kultur- og Fritid en gang årligt i foråret, for den kommende sæson. 

Kontakt

Stevnsbadet
Parkvej 2
4660 Store Heddinge
Tlf.: 56 50 21 88
Tlf.: 21 73 49 70

Daglig brug af hallen

1. Træning må kun finde sted i de lokaler, der er anvist. I forhal, omklædningsrum, gange m.m. er boldspil og anden træning forbudt.

2. Hallens gulve må under idrætstræning aldrig betrædes med læderfodtøj eller med fodtøj, der har været benyttet udendørs. Ligeledes er det forbudt at benytte fodtøj med ribber/knopper samt sko, hvis såler er fremstillet af sort syntetisk gummi. Harpiks må ikke forefindes i hallen – dispensation kan søges.

3. Uvedkommende må ikke opholde sig i- og omkring omklædningsrum. Omklædningsrum aflåses ½ time efter sidste aktivitetstime.

4. Rygning (tobak og e-cigaretter) i hallen er forbudt. Papir og affald skal anbringes i dertil anbragte affaldskurve.

5. Mad og drikkevarer må ikke nydes i aktivitets- og omklædningsområder. Medbragt drikkedunk undtaget.

6. I haller med cafeteria skal forpagterens forplejning købes. Medbragt drikkedunk, frugt, madpakker og lign. til eget forbrug må gerne nydes i forhal eller anviste områder, dog ikke i cafeteriaområde og mødelokaler.

7. Brugere og værger er erstatningspligtige overfor beskadigede genstande og i øvrigt ved grov uagtsomhed overalt i bygningen.

8. Ændring i planer skal meddeles halpersonalet. Afbud/flytning af aktiviteter, uanset årsag, skal meddeles senest 14 dage inden aktivi\u0002teten, på hverdage dog 7 dage. Meldes afbud/flytning ikke rettidigt, KAN der blive opkrævet et gebyr på 100,- kr. pr. aktivitetstime. Ved gentagen afbud/flytning vil tiden blive inddraget.

9. I skolernes ferie og ved helligdage kan hallerne være lukket. Dette vil blive oplyst særskilt.

10. Vær opmærksom på at der kan være aflyste enkelttimer p.g.a. stævner, særlige arrangementer og lign. (weekendplan, politiske an\u0002liggender m.m.)

11. En aktivitetstime er principielt 50 minutter, således at der i alle tilfælde er tid til omstilling. I praksis betyder det, at aktiviteterne skal standse 10 minutter før planlagt afslutning. Med mindre andet er aftalt holdene imellem.

12. Værdigenstande, penge m.m. opbevares på eget ansvar.

13. Cykler, knallerter, motorcykler og biler SKAL parkeres i de dertil indrettede områder.

Særlige arrangementer

14. Samtlige træningsarrangementer med deltagelse af fremmede foreninger SKAL meddeles hallens personale.

15. Ved udstillinger eller andre arrangementer må der ikke ophænges eller fastgøres noget ved hjælp af søm, skruer eller lignende, før der er indhentet tilladelse fra hallens personale.

16. I haller med cafeteria skal forplejning købes af den stedlige cafeteria forpagter. Fravigelse heraf aftales særskilt med forpagteren.

17. Enhver bruger, herunder foreninger med medlemmer samt disses publikum, skal til enhver tid rette sig efter anvisninger fra hallens personale. Såfremt en sådan anvisning ikke bliver fulgt, har hallens personale ret til, uden forudgående varsel, at bortvise såvel enkeltpersoner som foreninger.

18. Foreninger eller brugergrupper er forpligtede til, at underrette sine medlemmer om nærværende brugerbetingelser.

HUSK ALTID AT VISE HENSYN TIL SPORTSKAMMERATER OG PERSONALE FORLAD HAL OG OMKLÆDNINGSRUM I SAMME STAND SOM I SELV ØNSKER AT MODTAGE DET

Der er en hjertestarter i alle vores sportshaller. Hjertestarterne kan bruges af alle, så tøv ikke, hvis der bliver brug for den.

Der er en tydelig vejledning på hjertestarteren, som fortæller hvad du skal gøre, og hvordan du gør det.

Uanset hvor du befinder dig, er der altid mulighed for at finde en hjertestarter i dit nærområde.

Find vores akutnumre og kontaktinformationer

Stevnsbadet
O:Parkvej 2, 4660 Store Heddinge