Derfor skal Tryggevælde Ådal være naturpark

En naturpark giver synlighed til området, og de mange muligheder og oplevelser.

Derudover er en naturpark med til at fremme lokal stolthed, glæde og aktivitet for kommunens borgere. Både for de som bor i eller tæt ved parken, men også for kommunens øvrige borgere, foreninger, virksomheder og institutioner, der bliver knyttet sammen om en fælles reference og identitet.

Stevnsborgeren får glæde af naturen

For Stevns Kommune giver en naturpark nogle særlige muligheder for at arbejde på tværs af de forskellige fagområder. Det kan f.eks. være ved at inddrage parken direkte i undervisningen i folkeskolen eller i vores dagtilbud. Eller det kan være ved at udnytte parkens rammer til den forebyggende eller rehabiliterende sundhedsindsats for borgere, der måske ikke motiveres af de traditionelle indsatser.

Nye muligheder for friluftsliv, turisme og erhverv

Ud over de naturskønne omgivelser i en dansk naturpark, er det også muligt at understøtte det lokale erhvervsliv og turismen gennem udvikling og markedsføring af aktiviteter og oplevelser i parken.

Det kan være alt fra lokale fødevarer til egnsunikke oplevelser, overnatning og arrangementer. Bliver Tryggevælde Ådal udpeget til at være naturpark, får området Friluftsrådets kvalitetsstempel på, at kommunen rummer et særligt sammenhængende naturområde af national eller regional betydning.

Danske Naturparker sikrer desuden en langsigtet planlægning og udvikling af natur, kultur og friluftsliv i samspil med en landdistriktsudvikling til gavn for bosætning, turisme og øvrige erhverv i naturparken. Derudover kan en naturpark gøre det lettere for kommunen at få ekstern støtte hos private fonde og offentlige støttemidler til f.eks. udvikling af rekreative aktiviteter i naturparken.