Støtte til politiske partier

Fik din kandidatliste mere end 100 stemmer ved det seneste kommunalbestyrelsesvalg har listen ret til tilskud til det politiske arbejde i kommunen.

Send din ansøgning til kommunalbestyrelsen senest inden udgangen af det år, hvori tilskuddet anvendes til politisk arbejde i kommunen.

Du kan vælge at sende din ansøgning via digital selvbetjening eller en blanket. Det er ikke et krav, at anvende en af de to løsninger, men de indeholder alle relevante oplysninger, hvorfor vi anbefaler, at du bruger en af de to løsninger. Hvis du vælger at bruge en anden løsning end digital selvbetjening, kan du sende den til stevns@stevns.dk eller aflevere den personligt i borgerservice.

Stevns Kommune beregner tilskuddet ud fra antal opnåede stemmer ved det seneste kommunalbestyrelsesvalg, og taksten reguleres årligt af Social- og Indenrigsministeriet.

Støtte til politisk arbejde

Ikke alle PDF'er om oplyst tilskud er webtilgængelige. Hvis du har brug for en webtilgælgelig version af oplysningerne, så kontakt sekretariatet i Stevns Kommune.

Skriv en mail til sekretariatet